Skip to content Skip to footer

Tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verip, yapılan testler sonucunda 2007 yılında HIV Pozitif tanısı alan baba adayı, o tarihten 3 yıl sonra, 2010 yılının Haziran ayında ikiz bebeklerine sahip oldukları sürece kadar yaşadıklarını kendi ağzından şöyle anlattı:

“Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezine, çocuk sahibi olmak için başvurduğumuzda yapılan testler sonucunda HIV pozitif olduğumu öğrendim. Tüp Bebek Merkezinden,  HIV pozitifleri çocuk sahibi yapamadıkları bilgisini aldıktan sonra tedavimi yürüten Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.B.D öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz

GÖKENGİN‘in İstanbul’daki bir tüp bebek merkezine yönlendirmesiyle ilk adımımızı 2009 yılında atmış olduk. Kandaki virüs miktarımın ideal seviyeye indirilmesini öngören ilaç tedavisine başladık ve hekimler tarafından düzenli takip altında tutularak gerekli koşulları sağlayıp  HIV negatif  çocuk sahibi olma yolunda bir adım daha atmış olduk.

Yorucu, uzun ve masraflı bir sürecin sonunda, 2010 yılının haziran ayında sperm yıkama yöntemi kullanılarak tüp bebek yöntemiyle 1 kız bir erkek HIV negatif ikizlerimiz dünyaya geldi.”