Skip to content Skip to footer
Destek merkezimiz hafta içi her gün 09.00 / 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
0850 888 05 39
Danışma Hattı
0216 418 10 61

Hizmet Verileri

Aşağıda yer alan analizler, 2016 yılından 2023’ün Nisan ayına dek verilen danışmanlıklarda onamı alınan 1245 kişinin bilgileri üzerinden değerlendirilmiştir. İlk 11 grafik 1245 kişinin paylaştığı bilgilerin analizini içermekte olup; HIV RNA, CD4, sosyal güvence, eşlik eden hastalık ve hak ihlali verileri ise yalnızca bilgi paylaşan tam danışan sayısı üzerinden değerlendirilmiştir.

Yaş Gruplarına Göre Dağılım

Cinsiyete Göre Dağılım

Cinsel Yönelime Göre Dağılım

Biseksüel Bireylerin Cinsiyet Dağılımı

Heteroseksüel Bireylerin Cinsiyet Dağılımı

Eğitim Durumuna Göre Dağılım

Meslek Gruplarına Göre Dağılım

Bu analiz HIV enfeksiyonunun belli meslek gruplarına (ör. seks işçileri) yönelik bir enfeksiyon olduğu inancını yıkacak nitelikte veriler sunmaktadır. Bu veriler danışan beyanlarıyla elde edilen 24 çalışma alanında toplanmasıyla elde edilmiştir. Bu veriler herhangi bir meslek grubunun hedef gösterilmesi için kullanılamaz. Enfeksiyonun mesleki özellikler açısından gösterdiği çeşitliliği yani herhangi bir meslek ayrımı yapmadığı bu veriler sayesinde görülmektedir. Hizmet Sektörü içerisinde 10 farklı meslek yer almaktadır. *Grafikte %0 0.1 ile 0.9 arasındaki değerleri göstermektedir.

Bulaş Yoluna Göre Dağılım

Test Nedenlerine Göre Dağılım

Test Nedenleri 2

Test yaptırma nedenlerinin detaylı olarak gösterildiği tablonun yanı sıra test yaptırma alışkanlığımızı gösteren genel tablo aşağıda paylaşılmıştır. Bu tabloda aktif cinsel yaşamından dolayı veya HIV enfeksiyonu şüphesi olduğu için rutin kontrol yaptıran ve anonim test hizmetini kullanan danışanlar ve tesadüfen tanı alan danışanların oranlarını göreceğiz.

Tanı Merkezlerine Göre Dağılım

Analiz, tanı merkezi bilgisi veren 1136 danışan üzerinden yapılmıştır.

İlk Tanı CD4 Oranı

Analiz, ilk CD4 bilgilerini paylaşan 283 danışan üzerinden yapılmıştır.

İlk Tanı HIV RNA Dağılımı

Analiz, ilk HIV RNA bilgilerini paylaşan 338 danışan üzerinden yapılmıştır.

Hak İhlali Türlerine Göre Dağılım

Analiz, Destek Merkezi ile yaptığı ilk kapsamlı danışmanlık görüşmesinde hak ihlaline uğradığını beyan etmiş 98 danışan üzerinden yapılmıştır. En sık rastlanan hak ihlallerinin sağlık, çalışma, çalışma ve mahremiyet hakkı ihlali olduğu görülmektedir. Hak ihlallerine ilişkin detaylı raporlarımız 3 ayda bir güncel olarak yayınlanmaktadır. Sitemizin raporlarımız kısmından ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvence Bilgileri Dağılımı

Analiz, sosyal güvence bilgilerini paylaşan 1127 danışan üzerinden yapılmıştır.

Eşlik Eden Hastalıklara Göre Dağılım

Analiz, eşlik eden hastalık bilgisi veren 658 danışan üzerinden hesaplanmıştır.