Skip to content Skip to footer

Devam Eden Projeler

Pozitif Yaşam Destek Merkezi

Ağustos 2006 / Devam ediyor.

Pozitif Yaşam Destek Merkezi HIV ile yaşayan kişilere yüz yüze, telefonda ve internet aracılığıyla danışmanlık hizmetlerinin verildiği, eğitim/seminer ve tüm toplantı ve etkinliklerin düzenlendiği, derneğin tüm projelerinin yönetim merkezini oluşturan merkezdir. Çalışma içeriğiyle Türkiye’de HIV ile yaşayan bireylere destek hizmetlerinin verildiği tek fiziki merkezdir. Pozitif Yaşam Destek Merkezi İstanbul merkezli olup tüm Türkiye vatandaşı HIV ile yaşayan kişilere destek vermektedir. Destek hattı (0216 418 10 61) haftaiçi her gün saat 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

En Kırılgan Mülteci Grupların Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi

Ocak 2018 / Devam ediyor. 

En Kırılgan Mülteci Grupların Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması” projesi kapsamında devam eden Kilit Mülteci Gruplar Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye, Pozitif Yaşam Derneği ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ortaklığında ve Avrupa Birliği İnsani Yardım Operasyonları’nın finansal destekleriyle devam etmektedir. Kilit Mülteci Gruplar projesi kapsamında LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mültecilere koruma hizmetleri olarak isimlendirilen psikososyal danışmanlık, hukuki danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sağlanmaktadır.  Kilit Mülteci Gruplar Projesi kapsamında İstanbul’da iki, Ankara, Denizli, Eskişehir, Mersin hizmet birimleri olmak üzere 6 hizmet birimi ile koruma hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

“En Kırılgan Mülteci Grupların Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması” projesi kapsamında 2020 yılında başlayan ve halen devam eden diğer proje ise Erkekler ve Oğlan Çocukları projesi ise cinsel şiddete maruz kalmış ya da maruz kalma riski olan mülteci erkekler ve oğlan çocuklarına koruma hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır. Proje,  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye ve Pozitif Yaşam Derneği  ortaklığında ve Avrupa Birliği İnsani Yardım Operasyonları’nın finansal destekleriyle devam etmektedir. Erkekler ve Oğlan Çocukları projesi kapsamında Adana ve İzmir hizmet birimlerimler aracılığıyla koruma hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında 2021 yılının sonunda verilmeye başlanan sağlık danışmanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye, Pozitif Yaşam Derneği ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ortaklığında ve Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’nun (PRM) finansal destekleriyle yürütülmektedir.

Kilit Mülteci Gruplar ile Erkekler ve Oğlan Çocukları projeleri koordinasyon halinde yürütülmektedir. Mülteci Destek Hattı (0850 888 05 39) Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde hizmet vermektedir.

BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı

Şubat 2021 / Devam Ediyor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği tarafından hak temelli çalışmalar yürüten STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmelerine, temel amaçlarını yerine getirmelerine ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak için yürütülen program kapsamında, kurumsal gelişim için mentorluk desteğini içeren kapsamlı bir program uygulanmaktadır.

Türkiye’de HIV ile Yaşayan Kişilerin Güçlendirilmesi Projesi

Haziran 2023 / Devam Ediyor

Viiv Healthcare tarafından desteklenen proje ile danışmanlıklar ve güncel HIV bilgileri yoluyla HIV ile yaşayan kişileri güçlendirmek ve kapasitelerinin gelişmesine destek olmak hedeflenmektedir.

HIV Testi Projesi 

Mart 2015 / Devam ediyor.

HIV enfeksiyonunun yayılımını durdurmaktaki en etkili yöntem HIV ile yaşayan bireylerin tanı alarak tedaviye erişimlerinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda ülkemizde damgalama ve ayrımcılığa maruz kalma endişesiyle bireyler test yaptırmaktan kaçınmaktadır. HIV testi yaptırmak için kimlik bilgilerini paylaşmak istemediği için test hizmetine erişemeyen bireylere ücretsiz ve güvenilir test hizmeti sunan projenin çıktıları akademik olarak da incelenmektedir.

Tamamlanan Projelerimiz

Çok Yönlü Müdahalelerle Çalışma Yaşamında ve Sağlık Hizmetlerinde HIV ile Damgalama ve Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi Projesi

Ocak 2021-Mayıs 2023 / Viiv Healthcare

“Çok Yönlü Müdahalelerle Çalışma Yaşamında ve Sağlık Hizmetlerinde HIV ile Damgalama ve Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi Projesi” kapsamında çalışma yaşamında ve sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan ihlaller, damgalama ve ayrımcılığa dikkat çekilmiştir. Proje kapsamında sağlık alanında çalışan 5 meslek grubu; işyeri hekimleri, diş hekimleri, aile hekimleri, cerrahlar ve hasta hakları birimleri çalışanları ile HIV Stigma Indeks Araştırması yürütülmüştür. Araştırmanın çıktıları alanda çalışan uzmanlar, sivil toplum ve kamu kurumları ile paylaşılarak HIV ile yaşayan kişilerin yaşadığı ayrımcı uygulamalar ve hak ihlalleri konusunda çözüm önerileri tartışılmıştır. 

Covid-19 Salgınında HIV ile Yaşayan Kişilerin Destek Mekanizmalarına Ulaşmalarını Kolaylaştırma Projesi

Mayıs 2020-2021 / GMFUS-Black Sea Trust  Regional Cooperation

Proje kapsamında Covid-19 salgınında HIV testi öncesi ve sonrası danışmanlık verilmiş, vaka takibi yapılmış ve kişiler ilgili yerlere yönlendirilmiştir. Aynı zamanda Covid-19 salgını sürecinde desteğe ihtiyacı olan; HIV statüsünü bilmeyen ve HIV ile yaşayan kişilerin güncel bilgi ve duyurulara erişimleri sağlanmıştır.

Covid-19 Salgınında HIV ile Yaşayan Kişilerin Destek Mekanizmalarına Ulaşmalarını Sağlama Projesi

Ekim 2020-Aralık 2020/AB Sivil Düşün

Covid-19 salgını sürecinde HIV statüsünü gizleyen ve çalışmak durumunda kalan veya evde karantina sürecinde olan tüm HIV ile yaşayan kişilerin güncel bilgi ve duyurulara erişimleri sağlanmıştır. 

HIV ile Yaşayan Bireylerin Çalışma Hayatının Desteklenmesi ve Çalışma Hakkı İhlallerinin Önüne Geçilmesi Projesi
 

Ağustos 2019- Temmuz 2020/MAC AIDS

HIV ile yaşayan bireylerin çalışma hakları konusunda maruz kaldıkları hak ihlallerinin önüne geçilerek; işyeri hekimleri ile işverenlerin HIV konusunda bilgi edinmesini edinmesini sağlanmış ve kişilerin çalışma haklarına destek verilmiştir. Derneğe başvuran kişilere hukuki danışmanlık sağlanmış ve başvurucular arasında üç kişinin dava açma süreçleri desteklenmiştir. 

HIV ile Yaşayan Bireylere Verilen Destek Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi

Ocak 2020-Eylül 2020/ECHO-BMZ

HIV ile yaşayan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik akran danışmanlığı, vaka yönetimi, psikolojik danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Proje kapsamında ikinci bir destek merkezi kurulmuş ve Ankara ve çevre illerde başvuruculara destek sağlanmıştır. 

Adım Adım Anadolu Projesi

Ekim 2018 – Ağustos 2019/MAC AIDS

Pozitif Yaşam Destek Merkezi kapsamında verilen hizmetlerin ve akran deneyiminin anadolu kentlerine taşınmasını içeren projede en sık danışmanlık verilen on kent ziyaret edilmiştir. Yerelde hizmet veren hekimler, sivil toplum örgütleri ziyaretleri sonrasında o şehirde bulunan HIV ile yaşayan bireylerle bir araya gelinerek deneyim aktarımı toplantıları düzenlenmiştir.

HIV Farkındalığını Arttırmak için Video Eğitim Modülleri Projesi

Kasım 2017 – Aralık 2018

HIV Enfeksiyonuna dair güncel ve anlaşılabilir bilgilerin popüler kültür ürünü olarak videolaştırılıp youtube üzerinden yayınlanmasını içeren projede HIV testi, ayrımcılık tedavi gibi temel konulara dair günlük konuşma dilince güncel bilgiler izleyiciler ile paylaşılmıştır. 

Psikososyal Destek ve HIV Travması Üzerine Etkileri Projesi

Kasım 2016 / Kasım 2017

Beden ve ruh sağlığı birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki olgudur. Ülkemizde HIV enfeksiyonu tedavisinin çoğunlukla medikal tedavi ile sınırlı kalması, HIV ile yaşayan bireylerin sahip oldukları önyargılar, uğradıkları damgalama ve ayrımcılıklar nedeniyle tanı travması yaşıyor olmaları ve çoğu zaman bu travmayı kendi başlarına yönetemiyor oluşları, HIV enfeksiyonu hakkında yeterli donanıma sahip psikiyatrist ve psikoterapistin var olmaması projenin temel çıkış noktalarıdır. Proje kapsamında psikososyal desteğin tanı travması üzerindeki etkisi araştırılırken HIV ile yaşayan bireylere destek merkezinde terapi hizmeti verilmektedir.

LGBTİ+ Mültecİler İçin HIV Danışmanlığı

Şubat 2017 / Aralık 2017

Suriyede yaşanan savaş nedeniyle ülkemize gelen milyonlarca mülteci bir çok alanda olduğu gibi cinsel sağlık ve HIV bakımından da oldukça savunmasızdır. Son yıllarda HIV enfeksiyonu tanısı alarak çeşitli kurumlar aracılığıyla derneğimize başvuran mülteci sayısındaki artış bu alanda alınması gereken önlemlerin önemini ortaya koymaktadır. Cinsel davranış şekilleri nedeniyle HIV’e karşı daha savunmasız olan LGBTİ+ mültecilerin HIV farkındalığını arttırmak, korunma materyallerine erişimlerini kolaylaştırmak, mahremiyet içerisinde ücretsiz test hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, HIV tanısı alan bireylerin danışmanlıklarını vermek ve tedaviye erişimlerini kolaylaştırma üzerine kurulan projemizde arapça ve ingilizce hizmet verilmektedir. 

HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi

Mart 2010 / Haziran 2011

HIV ile yaşayanların hakları ve yaşanan ihlaller konusunda sivil toplum örgütlerinin, kamu kuruluşlarının, karar verici ve yasa yapıcıların farkındalığını arttırmak; HIV/AIDS konusunda toplumun farklı kesimlerinin duruma müdahil olmasını sağlamak, HIV/AIDS’e yönelik toplumsal bilinci geliştirerek toplumsal sahiplenmeyi ve sorumluluğu oluşturmak, HIV/AIDS ile yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmak için yasal çerçeve önermek projenin ana hedefleridir.

Hukuk Poliklinikleri Projesi

Ağustos 2008 / Ağustos 2009

HIV tedavisi veren tüm hastanelerin enfeksiyon servislerinin ve enfeksiyon uzmanlarının, hastaneler çevresindeki eczanelerin, İl Sağlık Müdürlüklerinin, mevcut olan illerde Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezlerinin ziyaretleri, akran danışmanlıkları,HIV ile yaşayan kişiler arası sosyal ağın güçlendirilmesi, İnsan Hakları Eğitimleri, Yerel sosyal ağlar oluşturmak, Hukuk davaları ve yargı sürecine motivasyonun ve desteğin arttırılması, Raporlar ve Medya aracılığı ile savunuculuk yapmak projenin temel hedefleridir.

Erkek Erkeğe Projesi

Eylül 2009 – Haziran 2010

Projenin odak noktası, erkeklerle seks yapan erkeklerin genel olarak cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, özel olarak da HIV/AIDS, güvenli seks ve ayrımcılık konusunda bilgilendirmek, HIV/AIDS’in bu grupta daha çok konuşulmasını sağlamaktır.

HIV/AIDS’le Yaşayanları Hukuksal Açıdan Güçlendirme Projesi

Mart 2006 / Aralık 2006

HIV/AIDS ve yaşanan hak ihlalleri konusunda bilgi paylaşımı, var olan yasal ve etik çerçevenin saptanması ve sorunların çözümü konusunda çalışma yapılması projenin temel hedefidir.

Medyada Farkındalık Yaratma Projesi

Mart 2007 / Temmuz 2007

Proje kapsamında Sağlık haberlerini yapan muhabir, editör ve haber müdürü pozisyonundaki medya mensuplarının HIV/AIDS konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla farklı gruplarla farklı içeriklerde eğitimler, bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, HIV ile yaşayan kişilerle birebir eşleştirerek HIV ile yaşamayı birebir deneyimleyerek daha iyi öğrenmeleri ve ön yargılarının kırılması sağlanması, medyadaki “HIV pozitif dostu” olacak bu kişilerle birlikte çalıştaylar düzenlenerek ayrımcılık ve damgalanmaya yol açan haberler belirlenecek ve bunların önüne geçmek amacıyla eylem planı hazırlanması, medya mensuplarının bu proje sırasındaki deneyimleri, hissettikleri veya HIV’e bakış açısındaki değişimi yazmaları, bu hikayeler ve deneyimlerin birleştirilerek, Projenin en son çıktısı olan HIV ile yaşayan kişilerin öykülerinden oluşan kitabın basımı ve dağıtımının sağlanması amaçlanmıştır.

Farkındalık Yaratma Projesi

Mayıs 2007 / Aralık 2007

HIV/AIDS hakkında mevcut olan ön yargıların önemli kaynaklarında duyarlılık yaratmak ve özelde sağlık çalışanları, özel sektör ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplum genelinde bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

HIV ile Yaşayan Bireyler İçin Destek Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi

Kasım 2008 / Kasım 2009

Türkiye genelinde 10 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Trabzon), HIV ile yaşayan kişilerin HIV Pozitiflerin sorunlarını tespit etmek, yerelde sorunlara çözümler üretmek, İstanbul ile Anadoludaki diğer illerin bu bağlamda karşılaştırmalı analizini yapmak ve HIV Pozitiflerin ve paydaşların bilgi düzeylerinin arttırılmasını sağlamak. Ayrıca HIV takibi yapan sağlık personeli ile yerel yönetimlerle birlikte HIV ile yaşayanlar için destek sistemi oluşturulması amaçlanmıştır.

Tıp Öğrencilerine Yönelik HIV/AIDS ile ilgili Savunuculuk Projesi

Eylül 2008 / Haziran 2009

Projenin amacı HIV/AIDS yanıtını etkilemek, HIV + kişiler tarafından karşılaşılan damgalanma ve ayrımcılık hakkında farkındalığı arttırmak ve gelecekteki sağlık personeli önerilerimizle yeni programlar düzenleyerek ayrımcılık ve damgalanmayı azaltmaktır.

Pozitif Rehberlik Projesi

Mayıs 2008 – Mayıs 2009

Projenin amacı, Türkiye’de HIV’le yaşayan insanlar için iletişim, izleme ve destek çerçevesinin temellerini atmak adına HIV’le yaşayan insanlar arasında gönüllü akran danışmanları oluşturmak. bu oluşturulan çerçeveyle, HIV’le yaşayan insanları fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak. (Terapiye bağlılık, korunmalı cinsel ilişki, gereken özeni gösterme ve sağlıklı beslenme), HIV’le yaşayan insanların karşılaştıkları ayrımcılığı ve damgalamayı hem danışanların içsel damgalamalarını, hem de onlara yapılan İnsan Hakları İhlallerini azaltmak, daha fazla HIV’le yaşayan insanın sivil topluma katılımını sağlamak. HIV’le yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için devamlılığı olan bir gönüllülük sistemi kurmak ve daha güçlü ve devamlılığı olan bir çerçeve ve destek sistemi oluşturmak adına uluslararası ilişkiler kurmak ve yöntem bilgilerini getirmektir.