Skip to content Skip to footer

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma hayatı ile ilgili standartlara yönelik bildirisini yeniledi!

Haziran 2010 tarihinde Cenevre’de 99.su gerçekleşen Uluslararası Çalışma Konferansı’nda gündemin beşinci maddesi HIV/AIDS ve iş dünyası idi!

ILO’nun 2001 HIV/AIDS ve çalışma yaşamıyla ilgili ILO uygulama ve davranış kurallarına binaen, yeni iş standardı, iş hayatındaki ayrımcılık karşıtı uygulamaları destekleyecek ve geliştirecek. Kişinin, HIV statüsünden bağımsız olarak çalışmaya devam etme hakkını teyit ediyor ve çalışanların iş bulma amacıyla HIV taramasından geçmemesinde ısrar ediyor. Standart ayrıca, HIV enfeksiyonuna karşı daha savunmasız olabilecek nüfusların haklarını korumak için odaklı bir aksiyona ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyor.

HIV ve AIDS sorunlarına spesifik olarak değinen ilk uluslararası insan hakları örgütü ve Birleşmiş Milletler’in uzman kuruluşu olan ILO; d evletleri, çalışanları ve işverenleri konferansta bir araya getirerek HIV ve AIDS ile alakalı yeni bir uluslararası iş standardının benimsenmesini sağladı.

For 2010, the agenda will include: Bu y eni iş standardı, global anlamda iş hayatındaki ayrımcılık karşıtı uygulamaları destekleyecek ve geliştirecek. Kişinin, HIV statüsünden bağımsız olarak çalışmaya devam etme hakkını teyit ediyor ve çalışanların iş bulma amacıyla HIV taramasından geçmemesinde ısrar ediyor.

HIV/AIDS in the world of work (second and final year of a standard-setting committee) HIV’in önlenmesi, tedavisi, bakım ve desteği konusunda uluslararası boyutta legal anlamda onaylanmış ilk örgüt olan ILO aynı zamanda potansiyel hayat kurtarıcı önlemlerden oluşan programlar, ulusal boyutta ve iş yeri düzeyinde ayrımcılığa karşı önlemler içermekte.

ILO çalışma hayatı ile ilgili oluşturduğu yeni standartlar bir önerge biçiminde yenilendi. Ulusal parlamentolarda bu standartların nasıl ulusal politikalara ve yasamaya taşınabileceğinin tartışılabileceği bir formatta olan önerge aşağıda yer alan prensiplere bağlı:

· İşçiler, aileleri ve onların bakmakla yükümlü olduğu kimseler HIV ve AIDS ile ilgili önleme, destek, tedavi ve bakıma ulaşabilir ve yararlanabilir olmalı.Aynı zamanda iş yerleri de bu hizmetlere ulaşılabilirliği sağlamaları açısından büyük bir rol oynamaları gerekmektedir.

· HIV/AIDS ile ilgili çalışanların ulusal programlar ya da iş yeri programlarıyla ilgili katılımları ve bu programların tasarımlarında, gerçekleştirme aşamalarında ve değerlendirmelerinde rol almaları takdir edilmeli ve desteklenmelidir.

· Çalışanlar, aileleri ve onlara ekonomik anlamda bağımlı kimseler kendi özel hayatlarını koruma hakkına sahip olmalıdırlar ve bu hak kişilerin kendi HIV/AIDS durumlarıyla ilgili korumak istedikleri gizliliği de içermelidir.

· Hiçbir çalışandan bir HIV testi alması veya kendi HIV durumunu açıklaması talep edilmemelidir.

· İş dünyasında HIV ve AIDS’e karşı alınan önlemler diğer iş, eğitim, sosyal korunma ve sağlık politikalarıyla beraber ulusal gelişim politika ve programlarının bir parçası haline getirilmelidir.

· HIV ya da AIDS ile yaşayan kimseler statülerinden dolayı işten çıkarılmamalı veya uzaklaştırılmamalıdır . Kişiler sağlık durumları doğrultusunda çalışabilecek durumda oldukları sürece işlerine devam etmeli, hastalık işverenlerin izledikleri yolu yahut iş yerindeki ortamı etkilememelidir.

· Çalışanlar HIV’in ve tüberküloz gibi hastalıkların bulaşma riskini engelleme amaçlı programlardan faydalanmalıdır.

· Bilinen veya tahmin edilen HIV durumuna ya da HIV enfeksiyonuna karşı daha dirençsiz olan bir nüfus grubuna ait olmaya bağlı olmayarak çalışanlar, özellikle iş arayanlar ve iş başvurusunda bulunanlar arasında ayrımcılık veya damgalama söz konusu olmamalıdır.

ILO (International Labour Organisation / Uluslararası Çalışma Örgütü) Hakkında :

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. Türkiye ILOya 1932 yılında üye olmuştur. ILO Ankara Ofisi ILO’yu Türkiye’de temsil etmeyi, Türkiye’de uluslararası çalışma standartlarının uygulanmasını izlemeyi, teknik işbirliği program ve projelerini uygulamayı, Türkiye hakkında veri toplamayı ve toplanan verileri değerlendirmeyi ve Enformasyon Merkezi aracılığıyla kamuoyuna ILO yayın, belge ve dökümanları sunmayı, yayın satış programını yürütmeyi hedeflemektedir.

ILO’ya üye ülkeler her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanırlar. http://www.ilo.org