Skip to content Skip to footer
Destek merkezimiz hafta içi her gün 09.00 / 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
0850 888 05 39
Danışma Hattı
0216 418 10 61

Hakkımızda

2003 yılında kişisel bağlantılarla bir araya gelen HIV ile yaşayan birkaç birey, derneğin ilk buluşmalarını gerçekleştirdiler. Zamanla bu buluşmalara birkaç doktor, birkaç aktivist ve hatta UNAIDS gibi kurumlardan arkadaşlar da katıldı. 2003 yılının Ekim ayında da HIV POZİTİF e-posta gurubu kurularak internet aracılığıyla sürekli haberleşme olanağı sağlandı. Bu e-posta listesi, özellikle İstanbul’da olmayan ama internet erişimi olan HIV ile yaşayan kişiler için nefes alabilecekleri bir alan, hızlı ve kolay bir iletişim kanalı yarattı.

Listede yer alan kişilerin yanı sıra dışarıdan bireylerin de katıldığı grup fiziksel olarak bir araya gelerek bu birlikteliği resmi bir kimliğe dönüştürme ve örgütlenme girişiminde bulundular. 2004 yılında hızlanan dernekleşme süreci, tüzüğün yazılması, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, misyon ve vizyonumuzun netleşmesi gibi adımlarla daha da profesyonel bir şekil aldı. Haziran 2005’te Pozitif Yaşam Derneği HIV ile yaşayan bireylerin temel haklarını savunmak, örgütlenerek güçlenmelerini ve dayanışmalarını sağlamak, bilgi düzeylerini arttırmak, ön yargılarla mücadele etmek ve HIV farkındalığını arttırmak için resmen kuruldu.

Tüm ülkenin HIV/AIDS ile ilgili sorunlarını sırtlanma cesaretini gösteren derneğimiz, birkaç hekim, aktivist ve toplumun farklı kesimlerinden HIV’le yaşayan bireylerden oluşmaktaydı. Derneğe ait ofis benzeri fiziksel bir ortam dahi olmadan yapılan çalışmalarla hem örgütlenme hem hak savunuculuğu hem de dayanışmanın insan hayatına olan etkileri öğrenildi ve tecrübe edildi. Birbirleriyle temas etmekten kaçınan HIV’le yaşayan bireyler artık birlikte hastanelere gidiyor, birbirlerinin haklarını savunuyorlardı.

2006 yılında, kuruluşumuzdan tam bir yıl sonra Küresel Fon (Dünya çapında AIDS, verem ve sıtma ile mücadele amacıyla kurulmuş bir kurum) ile hükümet arasında imzalanan protokolle 5 milyon dolarlık HIV/AIDS Önleme ve Destek Hibe Programı oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde Pozitif Yaşam Destek Merkezi hayata geçirildi. Aynı zamanda derneğin yönetim ofisi olan merkezimiz HIV’le yaşayan bireylerin mahremiyet endişesi taşımadan gizlilik içerisinde hizmet alabildiği, düzenlenen etkinliklerle sosyalleşebildiği ve eğitimlere katıldığı bir merkez haline geldi. 

Pozitif Yaşam Destek Merkezi, yıllar içerisinde edindiği bilgi ve deneyimleri kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra konu ile ilgilenen tüm kurum ve bireylere aktaran, HIV ile yaşayan bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran, haklarını savunan projeler üreten çatı kurum haline geldi.

Her yıl bir öncekinden daha güçlü, deneyimli ve yenilikçi projelerle binlerce yaşama dokunmaya ve yaşamı değiştirmeye devam ediyoruz.

Vizyon

Birleşmiş Milletler HIV ve AIDS Ortak Programı’nın (UNAIDS) HIV enfeksiyonunu sonlandırmak için belirlediği küresel hedeflere yaklaşan bir Türkiye yaratmak.

Misyon

Pozitif Yaşam Derneği; HIV ile yaşayan kişilerin eşit, adil, ücretsiz sağlık ve tanı hizmetlerine erişimini sağlar. HIV ile yaşayan kişilerin ve yakınlarının hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlayacak destek mekanizmalarını oluşturur, ayrımcılık ve damgalamayı azaltmak için savunuculuk çalışmaları gerçekleştirir. Toplum genelinin enfeksiyondan en az etkilenmesi için farkındalık çalışmalarına rehberlik yapar.