Skip to content Skip to footer

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “HIV/AIDS ile Yaşayan Bireylerin Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi” kapsamında 19 Haziran 2010 tarihinde proje ortağımız Yasama Derneği (Yasader) * ile ekip buluşması ve eğitim yapmak üzere bir araya geldik…

Öğleden önce yer alan bölümde Pozitif Yaşam Derneği (PYD) Başkanı Arzu Kaykı PYD’yi ve çalışmalarını tanıttıktan sonra;

        Artık HIV tanısı sebebiyle işten çıkarılan, işe alınmayan kimse kalmasın!

Ø      Tedaviye erişemeyip ölen kimse kalmasın!

Ø        HIV tanısını dahi almadan ölümler son bulsun!

Ø        HIV’e bağlı ayrımcılık ortadan kalksın!

Ø        Herkese eşit tedavi hakkı olsun!

Ø        HIV pozitiflerin hakları yasal çerçeve ile korunsun!

…hedefleri ile projenin hayata geçmesindeki ihtiyacı aktardı. 5 ana başlık altında toplanan proje faaliyetlerinden sonra, proje direktörü Tekin Tutar HIV/AIDS temel bilgilerinin yer aldığı sunumunu gerçekleştirdi. HIV/AIDS ile ilgili var olan mevzuat ve tecrübelenen ihlalleri ise Pozitif Yaşam Derneği Hukuk Danışmanı Av. Habibe Kayar paylaştı.

Öğlenden sonraki bölümünde ise; “Meclis denetim mekanizmaları – Sivil toplumun yasama sürecine katılımı” sunumlarında: Yasader Yönetim Kurulu Üyesi – TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Habip Kocaman “Parlamenter Denetim Faaliyetlerinde Sivil Toplum Katılımı” sunumunda aşağıda yer alan başlıklarda bizleri bilgilendirdi.

§          TBMM’nin Yetkileri

§          Parlamentoya ulaştırılan bilgi

§          Parlamenter Denetim

§          Bilgi edinme ve denetim yolları

  . Soru

  . Genel görüşme

  . Meclis araştırması

  . Meclis soruşturması

  . Gensoru

Yasama Derneği Başkanı – TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü Dr. İrfan Neziroğlu ise kanun yapım süreci sunumunda;

 

§          Neden STK’lar sürece katılmalı?

§          Yasama Derneği ve STK Katılımı

§          Temel Kurumlar

§          Komisyonlarda sürece katılım

§          Gündem dışı konuşmalar

§          Genel Kurul Görüşmeleri konularını paylaştı.

Pozitif Yaşam Derneği olarak Yasader ekibi ile bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Bu güzel eğitim için Dr. İrfan Neziroğlu, Habip Kocaman ve Müberra Algan’a teşekkür ederiz.

* Yasama Derneği Kimdir?

Yasama Derneği (YASADER), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan bir grup yasama çalışanı tarafından 2003 yılında kurulmuştur.

Derneğin amacı daha demokratik, katılımcı ve etkin bir yasama sürecine hizmet etmek, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası seviyede yasama sürecinde rol alan kişiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olmak ve sivil toplumun yasama sürecine katılımını destekleyerek demokrasinin gelişmesine katkı yapmaktır.

Derneğin hedef kitlesi kamunun değişik birimlerinde çalışan yasama bürokratları ve uzmanları, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri başta olmak üzere yasama sürecine ilgi duyan herkestir.

Yasama sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak rol alan kişiler arasındaki iletişimin yeterince güçlü olmaması, kanun yapım sürecini ve ortaya çıkan ürünü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Yasama Derneği, başta TBMM olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Bakanlıklar ve diğer kurumlarda çalışan yasama bürokratları, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.