Skip to content Skip to footer

Yoksullukla Mücadele Ağı Toplantısının ikincisi 15 Aralık 2007  Tarihinde İstanbul’da Gerçekleşti.

Yoksullukla Mücadele Ağı, 1. yuvarlak masa toplantısının 28 Eylül 2007 tarihinde İstanbul’da yapılmıştı. Bu toplantıda “Yoksulluk” kavramı üzerinden sorunu tariflemeye, çalışma alanlarını belirlemeye çalışılmıştı. PYD’yi temsilen başkanımız  Nejat Ünlü, 15 Aralık Cumartesi günü 2. yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları ile derneğimiz gibi sağlık alanında çalışmalar yapan dernekler de katılım göstermişlerdi. Yoksul-Devlet ilişkisinin alan-veren (sadaka, bağış) ilişkisinden çıkarılıp vatandaşlık hakkı temeline oturtma ve sürdürülebilirliğini sağlama ana ekseninde fikir birliğine varan örgütler, konunun kamuya taşınması, tartışmaya açılması ve çözümler üretilmesi hedeflediklerini belirttiler.

Yoksulluk, Yoksullaşmak, Yoksullaştırılmak kav­ram­la­rının uzun uzun tartışıldığı, toplumsal algıların didiklendiği ve ortak dili üretmeye yönelik derin ve önemli tartışmaların yapıldığı yuvarlak masa toplantısı sonucunda 26 Ocak 2008 tarihinde yapılmak üzere bir çalıştay planlandı. Çok katılımlı ve çok boyutlu yapılacak bu çalıştayda konunun hukuki, sosyal ve felsefik boyutu ile pratikleri üzerinde çeşitli çalışmalar yapılacak. Dernek olarak biz de sağlık sorunlarının yoksullaşmaya nasıl neden olduğunu örneklerle destekleyerek bu platformu zen­gin­leş­tireceğimizi ve konuya farklı bir boyut getireceğimizi düşünüyoruz.