Skip to content Skip to footer

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, sürekli hastane tedavisi gerektiren kronik hastalar ile hastanelerde tedavi gören yeşil kart sahibi hastaların, üniversite hastanesi de dahil tedavi gördükleri veya çağrılı oldukları hastaneye yeni sevk alınmaksızın çağrı evrakı ile başvurabileceklerine dair yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve yeşil kart uygulaması hakkındaki yönetmelikte Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Hizmet Bedellerinin Karşılanmasını içeren ve Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Sevkleri düzenleyen 15. MADDE’de (Değişik fıkra: RG-1/7/2011-27981) yapılan değişiklikle;

“Sürekli hastane tedavisi gerektiren kronik hastalar ile hastanelerden tedavi ve kontrol için çağrılı olanlar, Üniversite Hastanesi de dahil tedavi gördükleri veya çağrılı oldukları hastaneye yeni sevk alınmaksızın çağrı evrakı ile başvurabilirler. “ 

Uygulama 1 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

LİNK:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4846&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sürekli hasta tedavisi

UYGULAMA

1 Temmuz 2011 tarihine kadar, sürekli tedavi gerektiren yeşil kart sahibi kronik hastaların üniversite hastanelerinde tedavi görebilmeleri için eğitim ve araştırma hastanelerinden sevkli olması koşulu aranmaktaydı. Uygulamada yeşil kart sahipleri, hastanelerin yeşil kart onay bürolarına ve bilgi işlem merkezlerine yapacakları başvuru evraklarına; tedavi gördükleri klinik ve hekimlerden, tedavi gördüklerine dair alacakları “TEDAVİ ÇAĞRI” (*) yazısını ilave etmeleri yeterli olacaktır. 

Uygulama daha önce sürekli aynı hastaneden tedavi alan yeşil kart sahipleri için geçerli olacak. İlk defa üniversite hastanelerinde tedavi alan yeşil kart sahiplerinin 1 kereye mahsus sevk almaları gerekmektedir. 

(*) TEDAVİ ÇAĞRI yazısı örneği:

                                                                                YEŞİL KART BÜROSU

 

…………………..isimli, ………………………protokol numaralı hasta İnsan Bağışıklık Yetmezlik  Virüsü Enfeksiyonu nedeniyle ……………….Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon hastalıkları polikliniğinde sürekli takip edilmektedir.

Hasta tarafımızca uygun görülen tarihlerde; muayene, rutin test ve ilaç reçeteletmek üzere muayeneye çağrılmaktadır…

 

MUAYENE TARİHİ:                                                                                                                                       …/…/20

…/…/20…       

 

DR………………………