Skip to content Skip to footer

Pozitif Yaşam Derneği, 6 Temmuz 2011 tarihinde Ankara’da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlediğiOdak Grup Çalıştayı’nda “Türkiye İçin HIV/AIDS Yasası Öntaslağı”nı masaya yatırdı…

“HIV ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Farkındalık ve Savunuculuk Projesi” kapsamında; Türkiye’de HIV yayılımını engelleyerek toplum sağlığını korumak ve HIV ile yaşayan insanların haklarını kullanılabilir hale getirmek amacıyla hazırlanan “Türkiye İçin HIV/AIDS Yasası Ön taslağı” Ankara’da düzenlenen Odak Grup Çalıştayı’nda tartışıldı.

Çalıştayda TBMM yasama uzmanları, Yasama Derneği ve Pozitif Yaşam Derneği temsilcileri ile hazırlanan yasa ön taslağının biçim ve içeriği tartışıldı. Alınan görüşler ve geri bildirimler doğrultusunda ön taslak üzerinde yeniden çalışılıp paydaş kurumlar ile paylaşılacak olan yasa, son halini aldıktan sonra TBMM’ye sunulacak.

HIV/AIDS ile ilgili kamu otoritesi tüzel kişiliği de oluşturacak olan yasa ayrıca HIV/AIDS’e ilişkin çeşitli tanımlamalar ve düzenlemeler de öneriyor.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

26 kurum ve kuruluştan 45 temsilcinin yer aldığı çalıştaya iktidar ve muhalefet partilerinden Milletvekilleri de katılım sağladı. TBMM’den 14 temsilcinin bulunduğu çalıştaya; AK Parti Gümüşhane Milletvekili Doç. Dr. Kemallettin Aydın, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ve CHP Kocaeli Milletvekili Dr. Mehmet Hilal Kaplan’ı temsilen Koray Aktaş katıldı.

“Türkiye İçin HIV/AIDS Yasası Ön taslağı”nı TBMM’ye sunmadan önce son halinin tartışıldığı Odak Grup Çalıştayı’na, özellikle konu ile daha yakından ilgili olan Başbakanlık kurumları, Bakanlıklar, TBMM komisyonları, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, uzmanlar, avukatlar ve HIV ile yaşayan bireyler katıldı.

Bu kurum ve kuruluşlar arasında;

Başbakanlık kurumları (Etik Kurulu, İnsan Hakları Başkanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu), Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Birimi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, Türk Eczacılar Birliği, Ankara Tabip Odası, Uluslar arası Af Örgütü, Yasama Derneği, İnsan Hakları Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Türk Kızılayı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı yer aldı.

ULUSAL VE KÜRESEL BAĞLAMDA ACİL EYLEM PLANINA İHTİYAÇ VAR

Çalıştayın moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD Başkanı Prof. Dr. Şevki Sözen yaparken Pozitif Yaşam Derneği İletişim Sorumlusu Çiğdem Şimşek HIV ve AIDS’in tıbbi boyutu, terminoloji, önyargılar ve ayrımcılık üzerine sunum yaptı. HIV/AIDS ile ilgili çağdaş bilgiler paylaşan Şimşek; “Günümüzde kronik bir sağlık durumu olan HIV, her yaştan ve her kesimden insanı ilgilendiren ciddi bir konudur. Ulusal ve küresel bağlamda acil eylem planına ihtiyaç duyulan bu hassas konuda Türkiye’de de HIV’in bir sağlık sorunu olarak kabul edilmesi ve insan haklarına dayalı bir yaklaşımla öncelik kazanması gerekmektedir” dedi.

Birleşmiş Milletler’in ve Avrupa Konseyi’nin insan hakları ve HIV/AIDS’e ilişkin sözleşme ve kriterlerini anlatan proje koordinatörü Murat Köylü ise, otuza yakın ülkenin HIV/AIDS yasalarından derlenerek elde edilen HIV/AIDS yasalarının biçim ve içeriğine yönelik bilgiler verdi. Köylü, “İnsan hakkı ihlalleri yoksulluk ve zayıf demokrasiler HIV/AIDS yayılımının önlemenin önündeki en büyük engeldir” dedi.

STRATEJİK VE EYLEMSEL İŞBİRLİĞİ GEREKLİ

Çalıştayda en çok Türkiye’de HIV/AIDS’e ilişkin birbirinden farklı çalışmalar yapan kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasındaki stratejik ve eylemsel iş birliği eksikliği konuşuldu.

Çalıştayın en heyecanlı tartışmaları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’yle sivil toplum kuruluşu temsilcileri arasında Ulusal AIDS Komisyon’unun işlevi ile ‘Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri’ (GDTM)  konularında yaşandı. 1996 yılında kurulan ve 36 kurum ve kuruluşun üye olduğu Ulusal AIDS Komisyonu’nun son 3 yıldır toplanmadığı ve işlevini yerine getiremediği konuşuldu. 2006 yılında Bakanlığın bir proje kapsamında 4 şehirde 11 adet kurduğu GDTM’lerden bu gün sadece 4 tanesinin hizmet verdiği kaydedildi. Çalıştayda Ulusal AIDS Komisyonu’nun çalışır hale gelmesinin ve GDTM sayılarının tekrar arttırılarak hayata geçirilmesinin önemi hakkında hem fikir kalındı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

Pozitif Yaşam Derneği 7 Temmuz 2011 Perşembe günü Ankara Gordion Hotel’de yaptığı basın açıklamasında yeni parlamentodan HIV/AIDS’e yönelik taleplerini açıklandı.

Pozitif Yaşam Derneği İletişim Sorumlusu Çiğdem Şimşek’in yaptığı HIV ve AIDS sunumundan sonra proje koordinatörü Murat Köylü yeni parlamentodan, kamu kurum ve kuruluşlarından taleplerini aşağıdaki şu maddelerle özetledi:

  1. Birey mahremiyetine saygı, kişisel verilerin her ortamda kesin olarak korunması.
  2. HIV ilaçlarının lisanslanmasında ve ithalatında kolaylık getirilmesi.
  3. Hukuksal süreçlerde ve mahkeme aşamalarında mahremiyet hakkının sağlanması.
  4. HIV/AIDS ile yaşayanlara yönelik ayrımcılık, dışlama, fişlemenin yasal ve kültürel olarak engellenmesi.
  5. Ulusal AIDS Komisyonu’nun yeniden yapılandırılması, tüzel kişilik sağlanması, bütçelendirilmesi, güçlendirilmesi ve Sivil Toplum Kuruluşları gücünün artırılması.
  6. HIV/AIDS ülke programlarının bütçelenmesi, planlanması ve uygulanmasında Sivil Toplum Kuruluşların aktif katılımının sağlanması.
  7. Toplumun tüm kesimlerine, özellikle gençlere ve kadınlara HIV ve AIDS’i de içeren Cinsel Sağlık Eğitimi verilmesi; Kondom kullanımının yaygınlaştırılması için her türlü kamusal, hukuksal ve kültürel desteğin arttırılması.
  8. Yurttaş olsun ya da olmasın, tüm HIV pozitiflere ücretsiz tedavi, bakım ve destek; incinebilir/hassas gruplara insan haklarına dayalı destek ve güçlendirme politikalarının geliştirilmesi.
  9. Medya’da HIV/AIDS temsilinin hak ve özgürlükler temelinde düzeltilmesi.
  10. Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri sayısının coğrafi bölgelere eşit dağılımda arttırılması.

<iframe allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/HTSekdrZBCU” width=”425″></iframe>

Pozitif Yaşam Derneği 6 Temmuz 2011 tarihinde, Ankara’da ilgili kamu kurumlarıyla biraraya geldi, Proje Koordinatörü Murat Köylü’nün konuşması..

Pozitif Yaşam Derneği

Tel           : 0 212- 288 38 83
Faks        : 0 212- 288 38 84

www.pozitifgunluk.com

www.twitter.com/hivleyasam