Skip to content Skip to footer

YENİDEN Derneği tarafından yürütülen AIDS&Mobility Europe projesi kapsamında 17 Mart 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve 6 hafta sürecek olan HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar eğitmen eğitimine, HIV/AIDS’in tıbbi boyutunu anlatmak üzere Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Tutar katıldı. HIV ve AIDS’in tanımı, bulaş ve bulaşmama yolları, Dünya’da ve Türkiye’de HIV epidemisi ve HIV tanı ve tedavi sürecini kapsayan eğitime, farklı ülkelerden Türkiye’ye eğitim ve öğrenim amaçlı gelmiş öğrenciler ile iç göç sebebiyle İstanbul’a yerleşmiş bireyleri temsilen ilgili STK temsilcilerinden toplam 22 kişi katıldı. Özellikle epideminin yüksek olduğu Sahra-altı Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim oldukça interaktif gerçekleşti.

AIDS&Mobility Europe, Avrupa’daki göçmen gruplarında HIV riskini azaltmaya yönelik bir projedir. “Mobility” kelimesi göçmen gruplardan sığınmacılara kadar göçün tüm çeşitlerini kapsamaktadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından yüksek risk altında bulunan gruplardan biri olmaları ve aynı zamanda değişime uyum sağlama, sosyal çevrelerini bilinçlendirme kapasitesine sahip oldukları için projenin öncelikli hedef kitlesini 16-25 yaş arasındaki genç göçmenler oluşturmaktadır.

AIDS&Mobility Europe, göçmenler ve etnik azınlıklar için yenilikçi bir sağlık eğitim modelini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yapılandırılmış kültürlerarası arabulucu eğitimlerinin tamamlanmasının ardından HIV ve AIDS’le ilgili eğitimsel grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu şekilde, göçmenler arasında HIV’i önlemeye yönelik var olan ağın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir. AIDS&Mobility, gerçekleştirilen eğitimlerin sonuçlarını değerlendirerek, yaygınlaştırarak ve sürekliliği sağlamak için stratejiler geliştirerek var olan politikalar üzerinde etkili olmayı amaçlamaktadır .