Skip to content Skip to footer

Hrant Dink Vakfı’nın Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması kapsamında oluşturduğu www.nefretsoylemi.org sitesi daha geniş çevrelerin katılımına açık ve ziyaretçilerin daha etkin kullanabileceği interaktif bir hale getirildi.

Nefret söyleminin tanımı ve sınırlarıyla ilgili ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorumlu gazeteciliğin teşvik edilmesi amacıyla Hrant Dink Vakfı’nca 3 yıla yakın bir zamandır Türkiye’de ayrımcılık, ırkçılık gibi konularda medya izleme çalışması yapılmaktadır.

Bu çalışma kapsamında her gün belli bir sırayla dört gazete olmak üzere toplam 24 gazete incelenmekte, gazetelerin tüm haber ve köşe yazıları okunmakta, doğrudan ve açık bir dille dini ya da etnik gruplara yönelik nefret söylemi içeren haber ve köşe yazıları toplanmakta yanı sıra  medya takip ajansı yardımıyla belli anahtar kelimeler aranarak tüm ulusal ve yerel basın sürekli izlenmektedir. Nefret söylemi içeren haber ve yazılar, www.nefretsoylemi.org sitesine yüklenmekte, toplanan haber ve köşe yazılarının analizlerini içeren dört aylık raporlar halinde www.nefretsoylemi.org sitesinde yayınlanmaktadır. (Haber ve köşe yazılarının analizlerini içeren raporlar http://www.nefretsoylemi.org/rapor_aciklamalar.asp adresinden okunabilir.)

Raporların yanı sıra yine bu çalışma kapsamında İnciten Sözler, Yaralayan Fiiller; Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Konferansı’nın sunumlarını içeren “Nefret Suçları ve Nefret Söylemi” başlıklı kitap isteyen kişi ve kurumlara iletilmektedir.

www.nefretsoylemi .org

ayrımcılık, ırkçılık gibi konularda Türkiye’de son yıllarda gündeme gelen medya izleme çalışmalarına özendirici olmak, diğer sivil toplum kuruluşlarının uzmanlık alanları çerçevesinde benzer çalışmalar yürütmesi için teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir araç olmasını sağlamak amacıyla Hrant Dink Vakfı’nın, www.nefretsoylemi.org sitesi, daha geniş çevrelerin katılımına açık ve ziyaretçilerin daha etkin kullanabileceği, girilen haberlerin kaynağından, okuyuculara, gönüllü olanlara kadar herkesin interaktif kullanabileceği bir hale getirildi.

Buna bağlı olarak, medyada üretilen nefret söylemine karşı bir duyarlılık yaratmak, bu söyleme karşı ortak bir tepki geliştirmek isteyen herkes

– Nefret söylemi tanımına girdiğini düşündüğü haberleri siteye gönderebilir ve yayınlanan haberlere yorum yazabilir.

– Haber kaynağı yazara ya da gazetenin yazı işleri yönetimine tepkileri tek tuşla ve site üzerinden gönderebilir.

– Nefret söylemi içeren haberlerle ilgili haftalık elektronik bültene üye olabilir.

– Sitede yer alan nefret söylemi içeren haberlerle ilgili tepkilerini Facebook, Twitter, Myspace benzeri sosyal medya sitelerinde paylaşabilir.