Skip to content Skip to footer

XVIII. Uluslararası AIDS konferansı 18 – 23 Temmuz 2010 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirildi. Konferansta ‘Türkiye’nin hala pozitif ilgiye ihtiyacı var!” sloganımızla yer aldık. Yedi kişilik ekibimizle, son bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı oturumları takip ettik ve dünyanın hemen her yerinden sivil toplum kuruluşlarının katıldığı “Küresel Köy” alanında Türkiye’yi temsil ettik. Ayrıca Hak İhlalleri Raporu 2008 – 2009 ve Hukuk Poliklinikleri Projesi’nin sonuçlarını ve yürümekte olan Stigma Index’i paylaştığımız üç ayrı poster sunumumuz oldu.

Konferans hakkında: XVIII. Uluslararası AIDS Konferansı’nın açılış konuşmasını eski ABD Başkanı Bill Clinton yaptı. Kongrede HIV ile yaşayan kişiler, bilim insanları ve diğer paydaşlarla birlikte HIV/AIDS alanında yapılan çalışmalar ile son bilimsel gelişmeler paylaşıldı. Konferansa toplam 197 ülkeden 19 bin 300 kişi katıldı. Bunların binden fazlası Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan gelen katılımcılardı. Konferansta yaklaşık 6 bin bilimsel sunum yapıldı. Ayrıca bini aşkın medya mensubu konferansı izledi.Konferansta 770 gönüllü çalıştı. “Küresel Köy” alanında, aralarında PYD’nin de bulunduğu 95 sivil toplum kuruluşu yer aldı ve 279 aktivite gerçekleştirildi.

Konferans katılımcılarının yanı sıra genel halka da açık olan Küresel Köy, çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Toplamda konferansa katılımın 25 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor.

Konferansın genelinde, HIV’le yaşayan ve HIV/AIDS’ten etkilenen kadınların durumu üzerinde ayrıca durulduğu görülüyordu. Bu da önleme, destek ve bakım konusundaki program ve uygulamalarda kadınların konumuna önem verilmesi gerekliliğinin artık dünya çapında kabul edilmiş olduğunu gösteriyor. Ayrıca konferansta üzerinde çok durulan iki konu, seks işçiliğinin ve uyuşturucu kullanımının cezalandırılmasına son verilmesi gerekliliğiydi. Bu konular hem aktivistler, hem araştırmacılar, hem de politika geliştirenler tarafından vurgulandı. Seks çalışanlarının ve damar içi madde kullanımı üzerine çalışanların konferansa, özellikle de Küresel Köy’e katılımları yoğundu. Üzerinde en önemle durulan coğrafi bölge ise Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesiydi.

Konferansta iki büyük yürüyüş de yapıldı. Konferansın açılışı öncesinde AIDS aktivistleri büyük bir gösteri yaptı. Ayrıca Annie Lenox’un katılımı ve konserinin de olduğu insan hakları yürüyüşü yapıldı.

“Türkiye’nin hala daha fazla pozitif ilgiye ihtiyacı var” sloganıyla Türkiye’yi temsil ettik.

Konferans kapsamında halkın ziyaretine de açık olan ve tüm dünyadan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, toplulukların ve aktivistlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştıkları Küresel Köy (Global Village) adlı bir alan bulunuyordu. 80 ülkeden toplam 97 sivil toplum kuruluşunun stant açtığı Küresel Köy’de ayrıca sergiler, canlı performanslar ve kazancı HIV’le ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına giden hediyelik eşya satışı da vardı. Küresel Köy, kuzey ve güneyi, doğu ile batıyı buluşturan, sergiler ve performansları olduğu kadar tartışma ve fikir alışverişlerini de teşvik eden ve küresel bir iletişim ağı kurmayı amaçlayan bir alandı. Bu alanda yedi kişilik ekibimiz ile Türkiye’yi temsil ettik ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçtik. Ayrıca konferansı izleyen Türkiye medyası ile de bir araya geldik.