Skip to content Skip to footer

2005 yılında kurulan Pozitif Yaşam Derneği’nin Ağustos 2010 tarihine dek yürüttüğü çalışmaları; Dernek üyeleri, fon sağlayıcılar, HIV tedavi ve takibi yapan enfeksiyon hastalıkları doktorları, alanda bulunan aktivistler ile birlikte değerlendirdik…

Toplamda anketi yanıtlayan 47 kişinin görüşleri aşağıdaki gibidir;

 • Yurt içinde ve yurtdışında ilgili taraflarla bir araya gelerek yürütülen savunuculuk çalışmalarının etkili olduğunu düşünen 30 kişi bulunmakta.
 • Ayrıca HIV pozitif kişilerin karşılaştığı ayrımcılık ve hak ihlallerinin ortadan kaldırılması/azaltılması konusunda etkili çalışmalar yaptığını belirten 39 kişidir.
 • Medya’da dili değiştirmek konusunda ciddi adımlar attığına 40 kişi katılıyorken 7 kişi kısmen katıldığını belirtmiştir.
 • Genel olarak derneğin işleyişini ve faaliyetlerini başarılı bulan 41 kişi iken, 6 kişi kısmen katılmadığını işaretlemiştir.
 • Toplamda 37 kişi Dernek çalışanlarının yetkin olduğunu düşünmekte.

Bir yılı aşkın süredir Dernek üyesi – destekçisi – gönüllüsü ve dernekle işbirliği içinde olan 42 kişinin, Derneğin ileriki dönemlerde daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini düşündüğü konular ise söyle özetlenebilir;

 1. Özellikle kamuda çok yoğun tempoda çalışan hekimler ile hastaları hastane dışı ortamlarda buluşturmak
 2. Toplumun eğitimi konusunda daha çok çaba gösterilmesi
 3. Hastanelerin (özel ve devlet) enfeksiyon bolumu dışındaki özelikle ameliyat bölümlerinde ayrımcılığı önleyici çalışmalara ağırlık verilmesi
 4. Savunuculuk, Hasta Hakları, Savunmasız gruplara yönelim
 5. Antiviral direnç testlerinin yapıldığı hiç olmazsa tek bir merkezin kurulması ve işlemesi için daha fazla çaba göstermek gerektiğini düşünüyorum.
 6. Tanı ve Tedavi sürecinde Türkiye’ de HIV/AIDS Kliniklerinin oluşturulmasına yönelik plan ve projeler üzerine daha çok yoğunlaşmalı.
 7. Türkiye de HIV/AIDS takibi yapan hekimlerin tedavide standart uygulamalar konusunda uzlaşmaları konusunda yönlendirme yapmalı, eğitim ve toplantılar düzenleyerek Türkiye HIV/AIDS tedavi kılavuzunun oluşturulmasını sağlama için çalışmalı.
 8. Sağlık kuruluşlarında ve diğer alanlarda gelişen yeni teknolojiyle beraber artik birçok bilgimiz irademiz dışında paylaşılıyor, bu uğurda bir şeyler yapılmasını anlamlı buluyorum.
 9. Hak Savunuculuğu, Ayrımcılıkların sonlandırılması, Tedavi çeşitliliğinde hekimlerle ortaklaşa çalışma…
 10. Networklar ve diğer STK’ları kırmadan dökmeden daha yapıcı iletişim ve işbirliği içerisinde olması çok anlamlı olacaktır
 11. HIV/AIDS ile yaşayanları daha fazla bir araya getirmek, yapılan çalışmalardan ve uygulanan projelerden haberdar etmek ve görüş almak. Çalışmalar sonlandırıldıktan sonra değil de düşünce aşamasında katılımı sağlamak.
 12. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri
 13. Kurumsal kimliğinin geniş görüşlülük ve misyonunun farkında ve alanında yetkin ve gelişkin projeler üreten değiştirici ve dönüştürücü bir dernek,
 14. Durağan ve sıradanlaşmadan uzaklaşmalı kanımca ve özellikle daha az dedikodu ve daha çok iş.
 15. Toplumsal cinsiyet, HIV/AIDS Dili
 16. Daha büyük kitlelere ulaşılması için daha etkili bir medya iletişimi olmalı.
 17. Medya ilişkilerinin güçlendirilmesi, daha çok etkinlik.
 18. Medyada daha çok yer almalı
 19. Kadınlara yönelik çalışmalar
 20. Gençlerin eğitilmesi
 21. Gönüllü yönetimi konusunda işleyen bir politika geliştirip uygulamalı.
 22. Gönüllülük
 23. Başarılarınızın devamı dileği ile

Anketi kısa sürede yanıtlamalarını rica ettiğimiz tüm üye, gönüllü, destekçi ve hekimlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz