Skip to content Skip to footer

Virolojik Baskılayıcı ART alan erkeklerin zevk sıvısında HIV saptanamayacak seviyede

Michael Carter

Yayın tarihi: 11 Mayıs 2016

ABD Araştırmacıları’nın online AIDS raporlarında, baskılayıcı antiretroviral terapi alan erkeklerin zevk sıvısında HIVin saptanamayacak düzeyde olduğu belirtiliyor. Kandaki viral yükü saptanamayacak seviyede olan yaklaşık her beş erkekten birinin sperminde çok düşük seviyede HIV kopyalanması görülse de, zevk sıvısında hiç bir virüs ibaresine rastlanmadı.

Araştırmacılar, “Çalışmamız tedavi almayan erkeklerin tersine, ART alan erkeklerin zevk sıvılarında saptanabilir seviyede HIV olmadığı ile ilgili delil niteliğinde veri sunmaktadır.” yorumunda bulundular

Kanlarında bulunan HIV’i baskılayan, stabil olarak ART alan kadın ve erkeklerin, cinsel partnerlerine HIV’i bulaştırmalarının neredeyse  mümkün olmadığını gösteren artık güçlü bir kanıt var. Ancak, tedavi gören ve kanlarındaki viral yükü baskılamış erkeklerin spermlerinde ısrarcı HIV kopyalanması saptanmıştır.

ART almayan erkeklerin ve aynı zamanda ART uygulanan maymunların zevk sıvısında HIV saptanmıştır. Zevk sıvısının HIV bulaştırma olasılığı olan yollardan biri olduğu düşünülmekte.

Boston’daki araştırmacılar, kandaki viral yükü baskılayan tedavi ortamında zevk sıvısındaki HIV kopyalanmasının sürüp-sürmediğini görmek ve aynı zamanda spermdeki tespit edilebilir seviyedeki viral yük ve zevk suyuna sızıntısı arasındaki ilişki olup olmadığını saptamak istediler.

Çalışma örnekleri 60 erkekten oluşmuştu. Tümü cinsel olarak aktif  ve düzenli olarak, en azından  son üç ay boyunca antiretroviral tedavisi altındaydılar. Viral yük  tespiti için zevk sıvısı, sperm ve kan örnekleri alındı. Aynı zamanda bu erkekler, cinsel yolla bulaşabilen enfeksiyonlar (STIs), üretris ve HSV enfeksiyonları için de tarandılar.

Sekizinin kanında viral yük tespit edilebilir seviyede olduğundan (80-640,000 kopya/ml), ana analiz dışında tutuldular. Kalan 52 erkeğin kanı tespit edilebilir viral yük limiti altında idi (40 kopya/ml). Yaş ortalamaları 43, ortalama CD4 miktarları 518 hücre/mm3, yüzde96’sı MSM ve yüzde44’ü geçen üç ay içinde korunmasız anal seks gerçekleştirdiğini belirtmişti. Bu kişilerden hiç biri bakterilerin neden olduğu bir cinsel hastalığa sahip olmayıp, birinde üretris ve birinin ise sperminde HSV-2 sızıntısı bulunmaktaydı. Kanlarında 40’tan 96,000 kopya/ml seviyesinde tespit edilebilir HIV bulunan dört erkek, ayrıca spermlerine virüs sızdırmaktaydı. Gruptaki bir erkeğin aynı zamanda zevk sıvısında 2,400 copya/ml seveyesinde tespit edilebilir virüs bulunmaktaydı. Kanlarında tespit edilemeyen viral yük bulunan 52 erkeğin, 10’unun (yüzde19’unun) sperminde (59-800 kopya/ml arasında) düşük seviyede HIV kopyalanması görüldü. Ancak hiç birinin zevk sıvısında virüse rastlanmadı. Üretritis ve HSV-2 sorunu bulunan her iki hastanın spermlerinde tespit edilebilir HIV bulunmaktaydı.

“Düzenli ART altındaki, kanlarında tespit edilemeyen viral yük bulunan erkeklerin sperminde HIV-1 RNA’sı tespit edilse de, zevk sıvı salgılarında virüs saptanmamıştır.” sonucuna eriştiler. “Bu veri gösteriyor ki, zevk sıvısı ART altında bulunan erkekler, HIV yayılımına neden olamazlar. En azından genital bölgelerinde yara olmadığı sürece bu bulaşı gerçekleşmez.*1”

(*1) açık yaraların teması, bulaşı yollarından biridir ve bunun zevk sıvısı ile ilgisi bulunmamaktadır.

Çeviri: Fatih Egelioğlu

Reference

Politch JA et al. HIV-1 in pre-ejaculatory secretions from HIV-1 infected me on suppressive ART. AIDS, online edition. DOI: 10.1097/QAD. 000000000001130 (2016).