Skip to content Skip to footer

25-26 Kasım 2010 tarihlerinde Türkiye Biyoetik Derneği’nin düzenlediği VI. Tıp Etiği Kongresi’ne “Biyoetikte yeni ufuklar” başlıklı oturumda Pozitif Yaşam Derneği hukuk danışmanı Av. Habibe Yılmaz Kayar sunum yaptı.

Kongrenin 2. gününde Av. Habibe Yılmaz Kayar’ın HIV pozitif kişilerin yaşadıkları hak ihlallerini anlattığı “HIV-AIDS ile Yaşayanlar ve Hukuk” başlıklı sunum Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman tarafından teşekkür aldı.

KONGRE AMAÇ VE HEDEFLERİ

Biyoetik, terim olarak yeni, ama içerik olarak yüzyıllar öncesine dayanan, Hammurabi Yasaları ve Hipokrat Tıbbı kadar eski olarak nitelendirilebilecek geçmişi ve kökü olan çağdaş ve çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Öncelikle, klinik uygulamalarda, hasta bakımında etik yaklaşım ve değerlendirme sürecini ele alır; tıp, biyomedikal araştırmalar ve yaşam bilimlerinde ortaya çıkan ahlaki, hukuki, siyasi ve toplumsal konular ile ilgili biyoetik sorunlar temel çalışma alanlarındandır.

İlk kez, Hollandalı biyokimyacı Potter tarafından, bilimde hızla cereyan eden yeni gelişmelere değerler sisteminden de karşılık gelebilmesi kaygısıyla, bilimsel kazanımlar ile değerler sistemi arasında denge kurma amacıyla kullanılmıştır (1970). Tıpta ve bilimde çok hızlı yaşanan gelişme ve ilerlemelerin doğayı, çevreyi, insan ve hayvan varlığını tehdit eden müdahaleleri beraberinde getirmesi ve dünya üzerinde canlı türünün geleceğinin tehlikede olması endişesiyle önerilmiştir.

Günümüzde biyoetik düşünce ve değerler sistemi tıp uğraşının merkezine yerleşmiştir. Bunun yanı sıra üç temel alanda faaliyet gösterir. Öncelikle akademik anlamda biyoetik klinisyenlerin yükümlülükleri ve sorumlulukları gibi özel alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmalara odaklanırken; biyomedikal araştırmalarda iyi, haklı, değerli olan tutum ve davranışlar üzerinde çalışır. İkinci olarak kamu politikalarının, sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin, sağlık hukukunun klinik ve biyomedikal araştırmaları nasıl ve ne yönde etkilediği üzerinde fikir üretir. Son olarak klinik etik adı altında, klinik pratik ile biyoetik ilke, değer ve kuralları birleştiren, hasta bakımını iyileştiren ve geliştiren bir çalışma alanını düzenler.

Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi ana konuları, biyoetiğin evrensel nitelikteki ilkelerinden hareketle; toplumu, tüm insanları, gelecek insan nesillerini, tüm canlıları ve çevreyi etkileyebilecek meselelerinden seçilmiştir. Kongremiz, “Yaşamın Sonlanması”, “Çevre ve Biyoetik” başlıklarıyla, konuyu felsefe, etik, hukuk yönleriyle irdeleyen iki konferans; “Bilim Araştırma ve Yayın Etiği“ ile “Savunmasız Gruplar ve İnsan Hakları konulu iki panel, “Biyoetik Tarihi” başlıklı bir özel oturum, sözlü ve poster bildiriler ile geniş bir yelpaze biçiminde düzenlemiştir.

Toplantımızın, alanımıza özgü çalışma konularının çok disiplinli bakış açısı ve perspektifle ele alındığı, bilim çevresine gerçek anlamda katkı getirebilecek özgün bir tartışma platformu olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda insanlık tarihi kadar eski ve bir o kadar da genç çalışma alanı Biyoetik temalı Kongremiz, destekleriniz ve katkılarınızla zenginleşecek ve güçlenecektir.

Kongrenin amaç ve hedefleri, bilimsel programa ulaşmak için: http://www.biyoetik.org.tr/files/TBD_VI.TEK_Duyuru.pdf