Skip to content Skip to footer

UNFPA’in çalıştığı tüm alanlarda ergen ve gençleri içeren konular kapsamında yapılması gereken eylemler ve stratejik fırsatlara ilişkin gençlik örgütleri ve ağlarının önerilerini almak ve sürece katılımlarını sağlamak amacıyla kurulan ve bu sene 12 gençten oluşan Gençlik Danışma Kurulu’nun 23-24-25 Ağustos 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen toplantısına Pozitif Yaşam Derneği olarak katıldık.

Toplantılarda UNFPA’in Türkiye’de 2011 yılında planladığı;

-Nüfus ve Kalkınma –      Üreme Sağlığı –   Toplumsal Cinsiyet

konularında UNFPA çalışanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi, bu sunumlar ve bilgilendirmeleri takiben hem grup çalışmaları hem de bütün halinde fikir alışverişi yapıldı.

Toplantının son gününde Gençlik Danışma Kurulu’nun oluşturduğu öneriler program koordinatörüyle paylaşıldı. Gerekli düzenlemeler ve raporlandırılması için son düzenlemelerin yapılmasına karar verildi. Önerilerde ilk etapta, yaklaşmakta olan 1 Aralık Dünya AIDS Günü ile ilgili toplumun dikkatini çekmek için neler yapılabileceği ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bu sürece nasıl katılabileceği ile ilgili karşılıklı olarak görüşler alındı.