Skip to content Skip to footer

15 Nisan’da Kadir Has Üniversitesi’nde TkMM (Türkiye küçük Millet Meclisleri Girişimi) tarafından gerçekleştirilen TBMM-STÖ(Sivil Toplum Örgütleri) ortak çalışma grupları çalıştayına farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren 25 kadar Sivil Toplum Örgütü ile birlikte Pozitif Yaşam Derneği de katıldı. Sivil toplum örgütlerinin karar süreçlerine, katılımının önündeki engelleri tespit etmeyi ve bu engellerin aşılabilmesi için çözüm yollarını konuşmayı, ortak paydaları belirleyerek bunları yaşama geçirmek için bir yol haritası çıkarmayı amaçlayan çalıştayın ilk ayağı 25 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilmişti. 27-28 Mayıs tarihlerinde iki çalıştayın sonuçları bir araya getirilecek ve  farklı partilerden oluşan 15 kişilik bir milletvekili grubu ile tekrar çalışılarak ortak paydalar üzerinde hareket edilmesi planlanacak.

Çalıştaydan çıkan bazı sonuçlar;

·  Devlet ve Hükümetlerin ST֒lerle çalışma konusunda isteksizdir. ST֒ler ise karar süreçlerine katılım konusunda tecrübesizdir.

·  ST֒lerin kaynaklarının güçlendirmesi daha etkili olmalarını sağlayacak önemli bir unsurdur.

·  ST֒ler mevcut fon sağlayıcıların da yönlendirmesi ile daha çok destek hizmetlerine yönelmektedir öte yandan savunuculuk çalışmaları geri planda tutulmaktadır. Bu durum aynı zamanda ST֒lerin yönetim anlayışı ile de ilişkilidir.

·  ST֒lerin sesini duyurmada iletişim kanallarının doğru ve etkin kullanımı gerekmektedir.

·  Karar süreçlerine katılım gösteren ST֒ler kendilerini ifade etseler de, sonuçta istediklerinin yapılmadığını görmektedirler.

·  Devlet ve Hükümetler bazı ST֒ler ile işbirliği yaparken bazılarını tehdit olarak algılamakta ve onlara kapılarını kapatmaktadır.