Skip to content Skip to footer

“Bize Bir Yasa Lazım” çerçevesinde bir yıldan fazla çalışan Pozitif Yaşam Derneği, ortaya koyduğu HIV/AIDS taslak yasasıyla zaten konu hakkındaki katkılarını sunmuştu, sunmaya da devam edecek. Avrupa Birliği Destekli projenin ikinci bölümü de yazılıp sunulmuş durumda. Ancak şu anki konjonktürün uygun olması ve yeni anayasa yapımı sürecine girilmiş olması, HIV/AIDS konulu bir yasanın yapılması veya var olan yasaların HIV/AIDS bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesine katkı sağlayacak. Bu bilgi ve beklenti içerisindeyken HIV/AIDS ile doğrudan bağlı olmayan, ama onlardan etkilenilen bazı diğer yasalarda da Pozitif Yaşam Derneği olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Bunlardan en önemlilerinden biri AYRIMCILIKLA MÜCADELE YASASI. Bu yasa çerçevesinde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, vatandaş olup olmama, sağlık olma veya olmama statüsü ayrımcılık yapılmasında kullanılabilecek bir argüman olmaktan çıkarılması amaçlanmaktadır. Bildiğiniz gibi HIV/AIDS’in bir eşcinsel hastalığı olarak toplumda hala algılanıyor olmasından dolayı pek çok HIV’le yaşayan tanıya gitmeyebilmekte, tanıyı alsa bile paylaşamamakta, ilaca ve tedaviye erişimde önüne çıkacağı sebebiyle tedaviyi reddetmektedir. Yine HIV/AIDS statüsü nedeniyle insanlar işlerini, okullarını veya sosyal statülerini kaybedebilmekteler.

Tüm bu ayrımcılıklarla mücadele için bu yasanın önemi derneğimizce de belirtilmiş ve çıkarılması konusunda derneğimiz çalışmalarda bulunmuştur. Bir başka önemli yasa olan NEFRET SÖYLEMİ VE SUÇU YASASI, HIV/AIDS statüsünden dolayı nefret söylemine hedef olan HIV’le yaşayanları kapsayan önemli bir yasadır. Tüm bu sebeplerden dolayı “BİZSİZ SİVİL ANAYASA OLMAZ.” konulu, STGM (Sivil Toplumu Güçlendirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen, sivil anayasa toplantısına 17 Aralık Cumartesi günü Ankara’da katıldık ve katkılarımızı sunduk. Yine derneğimiz aldığı karar ile 31 Aralık 2011 tarihine kadar kabul edilen anayasa önerilerine, TBMM’nin web sitesi üzerinden başvurmuştur ve süreçte sık sık katkı sunacaktır.