Skip to content Skip to footer

Mülteci, sığınmacı ve göçmenlerle ilgili çalışan dernekler 19 Aralık 2011 Pazartesi günü Dabatem’in ev sahipliğinde buluştular. Sabahtan başlayan toplantılar günün geç saatlerine kadar sürdü. Sabahki toplantılarda sığınmacı ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki engeller, mevzuattaki uygulama ve değişiklikler ve sorun önerileri tartışıldı. Vatandaş olmadıkları için hiç bir sağlık hizmetine ve ilaca erişemeyen mülteci, sığınmacı ve göçmenler bu konuda çok ciddi sıkıntılar içerisindeler. Uydu kentlerde yaşayan kayıtlı göçmenler ve sığınmacıların dışında on binlerce kayıtsız göçmenin olduğunun altı çizilen toplantıda, herkese evrensel ilaca ve tedaviye erişimin gereği ve önemi dile getirildi.

Tedaviye ulaşamayan bireylerin zaman zaman yaşamlarını yitirdiğinin örneklendiği toplantılarda, acil eylem planları ve acil kaynak arayışları üzerinde duruldu.Uygulamalarda yaşanan sorunlar ve kolaylıklar üzerinde de konuşulan toplantıda sağlık konusunda ön görüşmeler yapması amacıyla bazı kurumlar bir sağlık alt komisyonuna seçildiler. Bu komisyonda eş koordinatör seçilen Pozitif Yaşam Derneği dışında, diğer eş koordinatör BMMYK, İKGV, Caritas, Dabatem olacaklar. Bu komisyon sadece ilgili makamlarla görüşmeye yetkili kılındılar. Dileyen STK bu gruba eklenip çıkabiliyor, komisyonun asal bir görevi ve kimliği yok. Komisyon yapabilirse bakanlıklarla, valilikle, belediye başkanlarıyla, il sağlık müdürlüğü ve hastanelerle ve konuyla ilgisi olabilecek birimlerle görüşmeler yapacak.