Skip to content Skip to footer

UNAIDS tarafından oluşturulan GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV) prensibi HIV + kişilerin AIDS ile ilgili yapılan projelere aktif katılımını savunan bir prensip. Bu prensip HIV + kişilerin haklarının ve sorumluluklarının farkına varmasını ve kendi hayatlarını etkileyecek kararlarda söz sahibi olmalarını amaçlayan bir prensiptir. Ayrıca bu prensip ile HIV yanıtının kalitesinin ve etkisinin arttırılması da hedeflenmektedir.

Bu prensip HIV + kişilerin yapılan projelerin başından sonuna kadar, tüm karar verme aşamalarında bulunmasını savunmaktadır. Bir başka deyişle, sadece projenin belirli aşamasında değil her aşamasında ortak olarak çalışmayı savunmaktadır.

UNAIDS Dış İlişkiler departmanı ile Cenevre’de yapılan toplantıda Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi (TurkMSIC) ve PYD olarak birlikte yürüttüğümüz Savunuculuk Projesi üzerine konuştuk. Bu toplantı sonrasında UNAIDS GIPA Prensibinin ilk gerçekçi örneği olarak bu projeyi GIPA pilot projesi olarak seçti. Tüm dünyada bu prensibin tam olarak uygulandığı tek proje olduğunu söyleyen Dr.Backory, böyle bir projenin Türkiye’de uygulanıyor olmasını da takdirle karşıladığını belirtti. Savunuculuk Projesi, karar aşamalarının her birinde ve yürütme aşamalarında HIV+ kişilerin aktif katılımı ile oluşturulmuştur ve proje HIV ile yaşayanların aktif katılımı ile yürütülmektedir.