Skip to content Skip to footer

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ DESTEK MERKEZİ HİZMET SAYILARI

Ocak ayı içerisinde derneğimizin destek merkezine 42 kişi telefonla, 12 kişi de bizzat ofisimize ulaşarak deneğimizden hizmet almaya başladı. Bu ay içerisinde 54 kişi HIV ile yaşadığını öğrenerek derneğimize ulaştı.

Daha öncesinde HIV ile yaşadığını öğrenen ve hizmetlerimizden yararlanmaya devam eden 35 kişi yüz yüze, 185 danışanımızda telefon ve mail bize ulaşarak çeşitli konularda danışmanlarımızdan destek aldılar. Bu ay 220 danışanımıza HIV ile yaşamları konusunda danışmanlık hizmeti sağladık.

Her ne kadar HIV pozitif bireyler ve yakınlarına destek hizmeti sağlasak da HIV konusunda endişeli olan, test yaptırmak için ya da bilgi almak için bize ulaşan kişilere de sadece telefon ve internet üzerinden danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu ay içerisinde 140 kişiye HIV testi, HIV şüphesi ve HIV/AIDS ile ilgili bulaş bulaşmama yolları gibi konularında danışmanlık hizmeti verdik.

Gelen yeni danışanlarımız arasından 3 kişiyi psikolojik destek alması için, 2 kişiyi hukuksal danışmanlık alması için uzmanlarımıza yönlendirdik.

Yeni Tanı Alarak Derneğe Ulaşanlar 54

Daha Önce Dernekten Hizmet Almış Olanlar  220 Negatif Danışmanlık Hizmeti Alanlar 140 Hastane / Hekim Görüşmeleri 21 Danışmanlık için Avukata Yönlendirme 2 Psikolojik Danışmanlık Yönlendirmesi 3

Ocak ayı içerisinde HIV takibi yapan Üniversite ve Devlet Hastanelerinin Enfeksiyon bölümlerine  4 ziyaret gerçekleştirdik. HIV takibi yapan hekimlerimiz ile dernek faaliyetlerimiz hakkında ve derneğimizden hizmet alan arkadaşlarımızın durumları ile ilgili genel bilgi paylaşımında bulunduk. İlaca ulaşamayan ya da SGK sorunu olan arkadaşlarımızın hastane hizmetlerine hızlı ulaşabilmeleri için, doktordan randevu alma zorluklarına destek olmak için 17 kez Hekimlerimiz ile telefonda irtibata geçerek problemlerinin çözülmesi konusunda yardımcı olduk.

Ocak Ayı içerisinde HIV tedavisinde kullanılan ve ilaç değişimlerinden dolayı ilaçları elinde bulunan dört danışanımızdan farklı ilaç kombinasyonlarından oluşan üç kutu ilaç bağış aldık. Sosyal güvencesinde sorun yaşayan, ikamet teskeresi henüz çıkmamış belgesiz olarak ülkemizde bulunan yabancı uyruklu dört danışanımıza tedavilerinin aksamaması için bize bağışlanan ilaçlardan, doktorlarının bilgisi ve onayı dahilin de dört kutu ilaç bağışı yaptık.

LGBTİ BİREYLER İÇİN YÜRÜTÜLEN TEST KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

LGBTİ bireylerin HIV testi yaptırma alışkanlıklarını arttırmak adına ve LGBTİ kominiteye yönelik HIV Testi Kampanyamız devam ediyor. Gliead Firmasının sağladığı fon ile yürütülen proje kapsamında 0534 729 85 75 Numaralı telefon hattını arayarak bize ulaşan LGBTİ bireyleri test olmak konusunda bilgilendiriyoruz. Hastanelerin hangi bölümlerinde hangi süreçler dahilinde test yaptırabilecekleri konusunda danışmanlık vermeye devam ediyoruz. Anonim test yaptırmak isteyen kişiler için sınırlı sayıda ücretsiz test yaptırabilmeleri için Gelişim Laboratuarları ile anlaştık. Ocak ayı içerisinde anonim olarak test olmak isteyen 5 kişiye özel bir kod vererek Gelişim Laboratuarlarının kendilerine en yakın şubesine yönlendirdik. Test yaptıran 5 Kişiden bu ay 2 kişi tanı aldığını öğrenerek merkezimizden destek almaya başladı. Mart 2015 den bu güne kadar 205 kişinin test olduğu projede 27 kişi HIV ile yaşadıklarını öğrenerek dernek hizmetlerinden yararlanmaya başladılar.


KATILDIĞIMIZ  TOPLANTI VE ETKİNLİKLER

· Gilead Sciences Toplantısı

İletişimde olduğumuz firma yetkilileri ile 2015 1 Aralık etkinlikleri ve dernek faaliyetlerimizi değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdik. Dernek başkanımız Mehmet Omay ve yönetim kurulu üyemiz Canberk Harmancı katılımcı olarak toplantıda bulundular. 1 Aralık faaliyetleri ve bu kapsamdaki İnstagram, Twitter, Onedio platformlarındaki paylaşımlarla ilgili HIV/AIDS konusunda görünürlük oluşması ve  farkındalık arttırmış olmamızdan son derece memnun olduklarını, etkin bir hafta geçirildiğini ilettiler. Halen devam ettiğimiz LGBTİ Test projesinin güncel verilerini paylaştık. Yeni projelerimiz ile ilgili öneri ve tekliflerimizi sunduk, çok olumlu gördüler ve ilerleyen süreçte değerlendirmeye alınıp desteklenmesi ile ilgili istekli olduklarını ilettiler.

· Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Ziyareti

LGBTİ topluluk içindeki HIV artış oranları ve farkındalık çalışmaları hakkında SPOD’tan Cihan Hüroloğlu ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya dernek başkanımız Mehmet Omay ve yönetim kurulu üyemiz Canberk Harmancı katıldı. Epidemi içerisinde LGBTİ bireylerin dağılımı, yakın gelecekte tanı almış LGBTİ bireylerdeki olası artışlar hakkında görüşüldü. LGBTİ alanında çalışan sivil toplum örgütlerinde yerleşik HIVfobi olduğunu düşündüğümüzü ve bunun hakkında görüşlerimizi ilettik. Tanı alan bireylere sağladığımız hizmetleri ve test kampanyamızı anlattık. HIV bulaşını azaltmak adına LGBTİ topluluk özelinde  bu alanda hak savunuculuğu yapan tüm kurumların konuyu biz kadar sahiplenmesi gerekliliğinin altını çizdik. Yapılması gereken farkındalık çalışmalarına değindik. SPOD’un süreç içerisinde HIV’e dair nasıl stratejiler geliştirebileceğini öğrendik. Bu bağlamda SPOD’un psikolog eğitimlerinde HIV’e özel yer ayırması konusunda hemfikir olduk.

· Orta Doğu ve Kuzey Afrika İkinci Üst Düzey HIV/AIDS Toplantısı

 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA: Middle East and North Africa) bölgesi özelinde HIV/AIDS, madde kullanımı ve damgalanma konulu Üst Düzey Danışma Toplantısı, 30-31 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti; toplantıya derneğimizi temsilen Pınar Öktem katıldı.

Toplantı, Küresel Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü (Global Institute for Health and Human Rights – http://www.albany.edu/gihhr/#) ile Uluslararası AIDS Topluluğu (International AIDS Society – http://www.iasociety.org/) işbirliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye’den ise bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) başkanı Dr. İrfan Sencan ile kurum başkan yardımcısı Dr. Fazilet Duygu katılmışlardır. Toplantıda aşağıdaki konular vurgulanmıştır:

–  HIV/AIDS önleme ve destek programlarında insan hakları temelli yaklaşımın elzem olduğu tekrar vurgulanmıştır.

– THSK yetkilileri, Türkiye’de bireyleri test için cesaretlendirmenin ve sosyal destek sağlamanın en önemli alanlar arasında olduğunu vurgulamışlardır.

– Tüm MENA bölgesinde HIV/AIDS ile ilgili harcamaların daha çok tedaviye gittiği, özellikle anahtar gruplar için önleme çalışmalarına çok az oranda yatırım yapıldığı, ve bu sorunun altında yatan en önemli etkenlerden birinin bu gruplara yönelik sosyal damgalanma olduğu belirtilmiştir.

– Özellikle HIV bulaşının damar içi madde kullanımı yoluyla olduğu Afganistan, İran gibi ülkelerde şırınga değişimi ve diğer zarar önleme programlarının ne kadar başarılı olduğuna yönelik kanıtlar sunulmuştur.

– HIV/AIDS önleme, bakım ve destek programlarında iyi uygulama örneklerinin tartışıldığı sunumlarda ayrıca, erkek erkeğe cinsel ilişkinin yasalarca suç sayıldığı ülkelerde HIV önleme ve destek çalışmalarında başarısız kalındığını vurgulamıştır.

HIV yanıtında muhafazakar değerler ve dini liderlerin rolü konusu da toplantının ana temalarından birini oluşturmuştur. Bu çerçevede dinin ve dini liderlerin önleme ve destek çalışmalarındaki rolünün toplumu bilinçlendirme ve HIV’le yaşayanlara moral desteği güçlendirme olduğu üzerinde durulmuştur.
EATG (Avrupa AIDS Tedavi Grubu) – Türkiye İşbirliği Toplantısı 

EATG (http://www.eatg.org/) ile Türkiye’de HIV alanında çalışan birey ve örgütler arasında işbirliği olanakları arama toplantısı 21 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Pozitif Yaşam Derneği ve EATG üyelerinin yanı sıra Kırmızı Kurdele İstanbul oluşumu, SPoD ve Kaos GL derneği temsilcileri ile Ege ve Marmara Üniversitesi enfeksiyon uzmanları da katılmışlardır

 

İşbirliği olanaklarının detaylı olarak tartışıldığı ve bir yol haritasına dönüştürüldüğü toplantıda ayrıca Türkiye’nin değişen HIV epidemiyolojisi üzerinde durulmuş, MSM ve mülteci gruplarda, özellikle de gençler arasında yayılımın hız kazandığının altı çizilmiştir. Hedefe yönelik, ücretsiz ve anonim test ve danışmanlığın önemi vurgulanmış, bu sebeple Avrupa’da ‘checkpoint’ olarak adlandırılan test merkezlerine benzer sivil toplum temelli test olanaklarının yaratılması gerekliliği görülmüştür. (Örnek olarak Atina ve Selanik ‘checkpoint’ test merkezleri şuradan incelenebilir: http://mycheckpoint.gr/english/?page_id=125) Ulusal HIV planı ve kılavuzunun da ivedilikle güncellenmesi ve bu yapılırken hekimler ve sivil toplumun görüşüne özel önem atfedilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Toplantının ayrıntılı raporu EATG tarafından hazırlandığında Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılacaktır.

DÜZENLEDİĞİMİZ TOPLANTI VE ETKİNLİKLER

Servet Tekstil Çalışanlarına HIV/AIDS Farkındalık Eğitimi

Tekstil üretiminde faaliyet gösteren Servet Tekstil’in talebi üzerine bünyesinde çalışanlara yönelik HIV/AIDS Farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. 26 Ocak da Servet Tekstil Üretim departmanında gerçekleşen eğitime, dernek yönetim kurulu üyelerimiz ve gönüllü iletişim danışmanımız Çiğdem Şimşek katıldı. Katılımcıların HIV/AIDS ile ilgili bir çok yanlış ve eksik bilgisi vardı beklide bazıları ilk kez HIV diye bir sağlık durumundan haberdar oldular. Sunum sırasında ve sonrasında neredeyse tüm katılımcılar test yaptırabileceği merkezler ile ilgili bilgi alıp, kendi aralarında HIV/AIDS hakkında öğrendiklerini yeniden değerlendirdiler.

· Kadın Sohbet Toplantısı

Sadece HIV Pozitif Kadınların, ya da HIV pozitif yakını olan kadınların katıldığı toplantımız 9 Ocak Cumartesi günü ofisimizde gerçekleştirildi. 15 Kişinin katılımıyla kadın kadına gerçekleşen bu toplantılar düzenli olarak her ayın 2. Cumartesi günü gerçekleşiyor. HIV pozitif kadın ya da HIV pozitif bir kadının yakınıysanız kadın toplantıları hakkında detaylı bilgi almak ve katılım isteğinizi bildirmek için bize ulaşabilirsiniz.

· Sohbet Toplantısı

HIV ile yaşayan bireyler ve yakınlarının bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunduğu sohbet toplantılarımız devam ediyor. Ocak ayı sohbet toplantımız 31 Ocak (2016) Pazar günü gerçekleşti. Yirmi beş katılımcının bulunduğu toplantıda, HIV/AIDS İnsan Hakları, Hasta Hakları konusunda Av. Habibe Yılmaz Kayar bir sunum gerçekleştirdi.

HIV ile ilgili, hasta mahremiyeti ile ilgili kanunlar ve uygulamalar konusunda bilgi verdi. Bir hak ihlaline uğranıldığında başvuru mekanizmalarını nasıl kullanabileceğimizi sırasıyla anlatan Habibe Hanım sunum sonrasında katılımcılardan gelen soruları cevaplayarak birkaç arkadaşımızın sorunları ile ilgili bire bir hukuksal danışmanlık verdi.

Toplantılarımız rutin olarak her ay devam etmektedir. Sadece HIV pozitif kişiler ve yakınlarının katılım gösterebildiği ve her ay farklı bir konuda geçekleşen toplantılarımız devam ediyor. Toplantılara katılmak için derneğimizden detaylı bilgi edinebilirsiniz