Skip to content Skip to footer

Olof Palme Center ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) nin ortaklaşa düzenledikleri Olof Palme Merkezi ve dolayısıyla SIDA (İsveç Uluslararası Geliştirme İşbirliği Ajansı) üzerinden Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine fon alma başvurusu, alınan fonlardoğrultusunda yürütlen projelerin döngüsü ve raporlaması ile ilgili eğitim Şile’de yapıldı. Eğitime PYD’yi temsilen Hukuk Poliklinikleri Porjesi Koordinatörü Cenk Soyer katıldı.

Olof Palme Center, Türkiye’de 2006 yılından bu yana sivil toplum örgütlerine projeler doğrultusunda fon sağlamaktadır. Eğitim süresince, proje başvurusunun nasıl yapılması gerektiği, kabul olan projelerin yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili Olof Palme Center’ın beklentileri ve olması gereken yöntemler anlatıldı. Bu eğitimin ana amacı Olof Palme Center’in bu sene itibarıyle fon verdiği kuruluşlardan mantıksal çervece üzerinden proje tekliflerini hazırlaması ve bu doğrultuda raporlamaların yapılması sistemine geçmiş olmaları ve potansiyel STK’ları bu bağlamda eğitmek amaçlı idi.

Kaynaştırıcı etkinliklerin yapıldığı ilk gün içerisinde bir de, eğitime katılan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin hazırladıkları, çalışma alanlarının anlatıldığı, yaratıcı posterler üzerinden küçük bir STK Fuarı gerçekleşitirildi.

Eğitimi STGM’den Emre Sorkun ve Neslihan Özgüneş, Olof Palme Center adına da Helin Şahin, Carina Ericsson, Elsa Anderman, Lars Lörfgren verdi. Ayrıca Helin Şahin ve Kaos GL’den İsmail Alacaoğlu “Eşitlik ve Cinsel Azınlık Hakları” başlıklı bir sunum yaptılar.

Olof Plame Center’in fon vermede öncelikli 3 konusu bulunmakta. Bunlar: toplumsal cinsiyet eşitliği, HIV/AIDS ve çevre. Bu bağlamda, eğitim süresince Olof  Palme Center temsilcileri ile yapılan görüşmelerde PYD’nin çalışmaları anlatıldı ve ileri ki dönem için gerek Olof Palme Center ile gerekse diğer sivil toplum örgütü temsilcileri ile iyi ilişkiler geliştiri