Skip to content Skip to footer

16 Şubat 2008 Cumartesi günü yapılan oturumda Pozitif Yaşam Derneği Başkanı, Nejat Ünlü, Dernek Psikoloğu Murat Yüksel, gönüllülerimizden Işıll Monkul ve Yasin Erkaymaz’in  ortak yaptıkları sunumlar ile HIV/AIDS gerçeği ve ülkemizdeki durum tartışıldı.

Lambda İstanbul’un öteden beri bilinen bir duruşu vardı ve mümkün olduğu kadar eşcinsellik ile HIV/AIDS’i bir araya getirmek istemiyorlardı. Toplumsal ön yargıları düşündüğümüzde anlamlı gelen bu duruşu zedelemeden ama gerçekleri de açık açık tartışarak konuyu çeşitli boyutlarıyla tartışma fırsatı bulundu. Sunumlarda HIV’in nasıl bir virüs olduğu, bulaş yolları, korunma yolları, tanı, tedavi, klinik seyri ve HIV’le yaşamak üzerine bilgi paylaşıldı. Konunun eşcinsellere yönelik olan tarafları da konuşulan ve yanlış algılamaların ve ön yargıların önüne nasıl geçilebileceği ile ilgi çeşitli yorum ve öneriler geliştirildi.Konuya sıcak yaklaşan Lambda İstanbul katılımcıları kendi deneyimlerini Pozitif Yaşam Derneği ile  paylaşarak birlikte neler yapılabileceğinin yollarını sorguladılar.Eşcinsellere yönelik hizmet sunan mekânlarda bilgilendirmeyi ve farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan çeşitli projeler üretme fikirleri geliştirildi. Yine düzenli toplantılar ve sunumlarla konuyu sıcak tutmayı hedefleyen iki dernek birlikte çalışmalar üretmeye karar verdiler. Bu çalışmaların ilk ayağının 14 Mart Cuma günü Lambda Istanbul’da Pozitif Yaşam Derneği tarafından gerçekleştirilecek bir oturumla başlaması planlanmaktadır.