Skip to content Skip to footer

Ortaya çıktığı günden günümüze dek HIV/AIDS en fazla gençleri etkiledi…Her gün 12.000 yeni HIV tanısının %25’lik bir kısmını 25 yaş altı gençler oluşturmakta…

Yeni jenerasyonu oluşturan günümüzün gençleri AIDS’in olmadığı bir dünyayı tanımadılar ama AIDS’in var olduğu bir dünyada yaşamaktalar.Buna rağmen halen HIV/AIDS hakkında ve nasıl korunulacağı konusunda kapsamlı ve doğru bilgiden yoksunlar.Dünya liderlerinin hemfikir oldukları ve bu yolla düzenlenen Yüzyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda bu durum kabul edilemez olarak görülmektedir ve gençlerin bu konuda eğitime ve onları koruyabilecek servislere ulaşmaya hakkı olduğu düşünülmektedir. Fakat durum halen ciddiyetini korumaya devam etmektedir.

Dance4Life (Yasam için dans) tüm dünya gençlerinin aktif olarak katılımını ve HIV/AIDS’le mücadeleyi öğrenmelerini ayrıca HIV/AIDS’e yönelik utanma duygusunu ve tabuları yıkmaya yönelik bir oluşumdur.

2004 yılında 3 ülkenin katılımıyla başlayan proje, 2006 yılında 11 ve şimdi 2008 yılında Türkiye’ ninde içinde bulunduğu 18 ülkeyi kapsamaktadır. Hedef 2014 yılında 35 katılımcı ülke ve 1.000.000 genç değişim öncüsüne ulaşmaktır….

Türkiye’de projenin ev sahipliğini UNFPA, Y-PEER, Ted Koleji, Hollanda Büyükelçiliği ve Pozitif Yaşam Derneği üstlenmiştir.

Detaylı bilgi için=>  www.dance4life.com