Skip to content Skip to footer

Kendi kendine HIV Testi(HIVST) AIDS 2018’de konuşulmaya devam ediliyor. HIV/AIDS eliminasyonunda risk altındaki gruplara ulaşmak büyük önem taşıyor ve bu anlamda kendi kendine HIV-testi büyük bir avantaja çevrilebilir. Bireylerin gizlilik ve damgalanma endişesinden ötürü hastaneye gitmeye dair korkular yaşaması erken evrede teşhis konulup tedaviye başlanması önünde çok büyük bir engel. Afrika’da hem kamu hem de özel sektör dağıtım modellerinin denendiği son araştırmalar ve girişimler bugün akşam oturumunda konuşuldu. Erkeklerin hastanelerin mesai saatinde iş yerinde olması, hastanelerde harcanan uzun zamanlar ve erişilebilirlik engelleri kendi kendine testin yaygınlaştırması açısından bir zorunluluk teşkil ediyor. Bunun yanında seks işçileri, homoseksüel erkekler ve trans kadınların büyük ölçüde maruz kaldıkları damgalanma ve sosyal sermaye eksikliğinin tanı alıp tedaviye başlamalarında engel oluşturması da bu yaygınlaştırmanın gerçekleşmesi için önemli bir nokta. Tanı sonrası travmanın yönetilebilmesi için kendine kendine teste erişim öncesinde kişilerin test öncesi danışmanlık alacağı mekanizmaların kurulması gerektiğini de ayrıca belirtmek isteriz.

Oturumda vurgulanan bazı noktalar:

-Bireylerin, test uygulamasından önce HIV(+) tanısı almaları durumunda hayatlarının(ekonomik, sosyal ve Cinsel açıdan) biteceğine dair inanışlarının aşılması yönünde bilgilendirme yapmak önemli. Bu hem kişilerin test olmasını kolaylaştırıyor hem de (+) tanı almaları durumunda yaşayacakları olumsuz ruh durumunu engelliyor.

-Bu anlamda teste teşvikte akranlar ve aileler kilit rol oynuyor. Kişilerin korktuğu sosyal dışlanma bu şekilde aşılarak daha hızlı ilerlemeler sağlanabiliyor.

-Tüm bu test öncesi bilgilendirme ve destek olayı kadar önemli olan -belki daha fazla- diğer mülahaza ise test sonrası danışma desteğinin mevcut olması. Çünkü kendi kendine testler ile amaç basitçe HIV(+) tanısı almış birey sayısını yaygınlaştırmak değil bu bireylerin viral baskılanma ile virüsten etkilenmesini engellemek olmalı.

-Son olarak kendi kendine test uygulamasının belki de en önemli faydası HIV virüsüne dair olan korkunun açılmasında ve insanların HIV ile yaşayan bireyleri kucaklayabilmesinde(sosyal ve fiziksel anlamda) önemli bir araç olabileceğidir.