Skip to content Skip to footer

Hukuk Poliklinikleri Projesi kapsamındaki ana illerde düzenlenen HIV ile Yaşamak ve Kapasite Geliştirme Eğitimi’ni, 02 Temmuz 2011 Cumartesi günü İzmir’de düzenledik…

Pozitif Yaşam Derneği ile iletişime geçen 11 danışanlarımızla İzmir’de tanışma ve eğitim toplantısında bir araya geldik. Toplantıya Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nejat ÜNLÜ, Psikolojik Danışmanımız Psikolog Dr. Fatma TANIŞ, Hukuk Poliklinikleri Koordinatörü Cenk SOYER, Hukuk Poliklinikleri Projesi Saha Koordinatörü Yasin ERKAYMAZ sunumlarıyla ve İzmir destek birimi Koordinatörümüz Cem METE toplantı organizasyonu ve danışanlara erişim konusunda katkıda bulundular.

İzmir ve çevresinde yaşayan ve tedavisini farklı hastanelerde sürdüren 11 yeni danışanımızla tanışarak başlayan toplantıda,  danışanlarımız gerek tanı aldıkları süreç ve Pozitif Yaşam Derneği’nin bu süreçteki olumlu katkılarını, gerekse tedavileri sırasında hastanelerde uğradıkları ayrımcılık ve dışlanmaya yönelik tecrübelerini bizlerle paylaştı.

Toplantının 2. Bölümünde Hukuk Poliklinikleri Projesi Saha Koordinatörü Yasin ERKAYMAZ HIV/AIDS ile ilgili bilgi aktarımında bulundu ve sunumuna Pozitif Yaşam Derneğinin tanıtımı ve Derneğin verdiği destek hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Her biri ayrı bir öneme sahip destek hizmetlerinden belki de özellikle yeni tanı almış danışanlarımızın HIV ile yaşama sürecinde tartışılmaz bir öneme sahip Akran Danışmanlığı konusuna da değinen ERKAYMAZ; akran desteğinin yeni tanı almış kişileri psikolojik olarak hızla güçlendirdiğini ve tedaviye uyumu da olumlu etkilediğini belirtti.

Toplantının devamında Hukuk Poliklinikleri koordinatörü Cenk SOYER; HIV ile yaşayan kişilere hakları bağlamında eğitimler ve hukuki danışmanlık verilerek maruz kaldıkları hak ihlallerini mahkeme sürecine götürmeleri sağlamayı hedefleyen ve 2008 yılından beri sürdürdüğümüz Hukuk Poliklinikleri Projesi’ni tanıttı. Tedavi gördüğü hastanede ameliyat kararı alınan ve HIV pozitif olduğu öğrenildikten sonra ameliyatından vazgeçilen danışanımızla birlikte tüm danışanlarımıza hasta hakları ve uğradıkları ayrımcılık konularında izleyecekleri yollarla ilgili bilgiler de aktaran Soyer, sunumun devamında İstanbul ve İzmir dışında da gönüllü Hukuksal destek alabileceğimiz il ve bölge sayısını arttırma arayışlarının sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantının diğer bölümünde Pozitif Yaşam Derneği’nin Psikolojik Danışmanlığını yürüten Psikolog Dr. Fatma TANIŞ; tanı alma sürecinde/sonrasında ve HIV’le yaşamın sosyal süreçlerinde de yaşanabilecek psikolojik olumsuzluklar ve sonuçlarına değindi.

HIV pozitifler özellikle HIV pozitif statülerini açıklama/açıklamama ve bazen de deşifre oldukları durumlarda yaşadıkları sorunlar ve bunlarla baş etme konusunda zorlanmaktalar. Diğer taraftan hastanelerde yaşadıkları dışlanma ve tedaviden men edilme durumda yaşadıkları psikolojik çöküş de HIV le yaşayanları köşeye sıkıştırmakta ve zaman zaman tedaviden vazgeçmeyi dahi düşündürebilmekte. Tedaviye ara vermenin oldukça riskli olduğu bu gibi durumlarda Pozitif Yaşam Derneğinin Psikolojik danışmanlarından destek alabileceklerini ifade eden TANIŞ İzmir’de bu anlamda HIV pozitiflere destek veren gönüllü bir Psikologumuzun olduğunu da hatırlatarak sunumunu tamamladı.