Skip to content Skip to footer

19 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Valiliği himayesinde “Göçmen Sorunları” masaya yatırıldı. Göçmenlerle ilgili çalışan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu (BMMYK – UNHCR), ilçe belediyeleri, Kumkapı misafirhanesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Dernekler Müdürlüğünden yetkililer ile alanda çalışan sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, alandaki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştılar.

BMMYK avukatlarından Selen Ay bir sunum yaparak yaşanan sorunları kendi deneyimlerinden yola çıkarak paylaştılar. Alandaki sivil toplum kuruluşları da sağlık alanındaki yaşananları örnekleyerek mevzuattaki belirsizliklerden kaynaklanan uygulama sorunlarını paylaştılar. Dernek olarak başkanımız Nejat Ünlü tarafından temsil edildiğimiz toplantıda, yaşadığımız acil sorunlar, tedavi ve ilaca erişimdeki zorluklar, uygulamada yaşanılan yanlışları örneklendirdi. Ayrıca mülteci ve göçmenlerle çalışan dernekler arasında kurulan ağdan söz ederek, bu ağın Sağlık Alt Grubu sorumlusu olarak yapılan çalışmalardan bahsetti.Göçmen ve sığınmacılar ülkemizde ilaca ve tedaviye erişemedikleri gibi, acil hizmetlerde dahi anormal ücretlerle karşı karşıya kalmaktalar.

Özellikle HIV tedavisi gibi süregen hastalık sahibi göçmen ve mülteciler ilaca, testlere, tedaviye ve bakıma sürekli erişememekteler. Ülkemizdeki HIV yayılımına katkıda bulunan bu durumu dile getiren Ünlü, ayrıca ülkemizde kısa süreler içerisinde bulunan, bu süre içerisinde özellikle seks işçiliği yapan kişilerin varlığından ve onların hem risk altında olduklarından hem de riskin büyümesine neden olduğundan bahsetti. Diğer sivil toplum kuruluşları da kendi sorunlarını paylaştıktan sonra uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya gelen kamu kurumları görevleri kendi açılarından çözümler sundular. Valiliğimiz bu toplantıların süreceğini ve kamu ile Sivil Toplum Kuruluşların bir araya gelerek sorunları çözmeye çalışacaklarını dile getirdi.