Skip to content Skip to footer


28.09.2009 Perşembe günü “İnsan Ticareti İle Mücadele, Mülteciler Ve Kaçak Göçmenlerin Sorunları İle İlgili İnsan Hakları Düzleminde Çözüm Getirme” aylık komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Pozitif Yaşam Derneği’ni temsilen Cenk Soyer katıldı.

İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu tarafından 2009 yılı başı itibariyle alınan karar doğrultusunda; İnsan Ticareti ile mücadele, Mülteciler ve Uluslararası Göçün getirdiği sorunlara İnsan Hakları düzleminde çözüm getirme, mağdurların korunması, yardım sağlanması, bu hizmetlere sivil toplum kuruluşlarının katkısının ve işbirliği olanaklarının artırılmasıyla ilgili sorunlar ve öneriler komisyonda görüşüldü.

Komisyon kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile oluşturuldu.

Toplantıya bir önceki toplantı ile ilgili bilgilendirme yapılarak başlandı ve devamında öncelikli sorunlar olarak:

· Sığınmacı/mültecilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı ile ilgili kimlik numarası alma konusu ve çözümü yolları, bu sorun kapsamında aynı zamanda Pozitif Yaşam Derneği danışanı iki HIV+ sığınmacıya ücretsiz ilaç temini için İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın yapabilecekleri,

· Korumasız kadın sığınmacılar/mülteciler için İstanbul’da, geçici bir süre için bile olsa, sığınma evleri olanakları,

· Kadıköy SHÇEK Yeldeğirmeni’nde bulunan 18 yaş altı çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi,

· 1 8 yaşını doldurup Yeldeğirmeni’nden çıkartılan sığınmacı/mülteci çocukların kış mevsimine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması, genel sağlık taraması yapılması,

· Sığınmacı/mültecilerin ikamet harcından muaf tutulmaları

· Kumkapı Misafirhanesi’nde yaşanan sorunlar konuşuldu.