Skip to content Skip to footer

Geçtiğimiz yıl ağırlığı İstanbul’daki STK’lardan oluşan İstanbul STK Platformu kurulmuş ve çeşitli faaliyetlerde bulunmuştu. HIV/AIDS alanındaki STK’ları bir araya getirmeye yönelik bu çaba Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği’nin önderliğinde gerçekleştirilmiş der­neğimizce de ilk günden itibaren desteklenmişti.

Hemen her toplantısında bulunduğumuz ve önemli işlevler yürüteceğini öngördüğümüz bu platform STK’ların güçlerini birleştirmelerini, birlikte koordineli  şekilde hareket etmelerini, ortak ses ve tavırda bulunmalarını sağlarken, yeteri kadar konuşamadığımız tartışamadığımız olay ve gelişmeleri de tartışma zeminine taşıdı.

Bu çalışmaların başında ise  izleme değerlendirme sistemlerinin analizi ve ülkemiz için en uygun sistemin rehberini oluşturmak oldu. Son derece kapsamlı bir rehber, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği yönetim kurulu başkanı Sayın Güneş Tomruk’un üstün çalışmalarıyla oluşturuldu ve Sağlık Bakanlığı, UNAIDS gibi kurumların dikkatlerine sunuldu. HIV/AIDS alanında çalışan STK’ları bir araya getirmeyi amaçlayan bu yaklaşımı “İstanbul Yaklaşımı” olarak ifade eden platform, geçtiğimiz haftalarda ulusal diğer derneklerin katılımıyla, adlandırmada bulunan “İstanbul” kelimesinin yanlış anlaşılmalara sebep olabileceği kaygısıyla konuyu tartışmaya açtı.

 İstanbul yaklaşımı olarak anlamlandırdığımız ismimizi artık, grup olarak aldığımız kararla “HIV/AIDS STK Platformu” olarak yeniden adlandırdık. Sadece adımız konusunda değil yapılanma konusunda da tadilata giden platform bu günlerde AIDS Savaşım Derneği’nin (ASD) yönetiminde de olmayı ve ASD’yi orta vadede bir şemsiye örgüte çevirmeyi de gündemine almış durumda.