Skip to content Skip to footer

Pozitif Yaşam Derneği (PYD) olarak Yozgat Çandır’da HIV testi sonucunun pozitif çıktığını öğrenerek intihar eden A.O.B’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, HIV ile ilgili toplumdaki bilgi eksikliği ve yanlış uygulamalar yüzünden bundan sonra kimsenin hayatını kaybetmemesi için medyayı, Sağlık Bakanlığını ve yargıyı işbirliğine davet ediyoruz. Bu olayla ilgili olarak HIV/AIDS ve tedavi olanaklarının toplumda halen yeterince bilinmediğinin altını çizmek istiyoruz. Tanı açıklanırken tedavi olanaklarını da içerecek şekilde tıbbi danışmanlık ve psikolojik destek verilmiş olsaydı bugün A.O.B. “gerçekten HIV pozitif” olsa bile hala hayatta olabilirdi. Bundan sonra yeni kayıplar olmaması için gerekli tanının açıklanmasına yönelik önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

HIV (İnsan Bağışık Yetmezlik Virüsü), 1996 yılında tanımlanan yüksek etkinlikli ART (Anti Retroviral Tedavi)’nin kullanıma sunulmasıyla günümüzde kronik hastalıklar kategorisine girmiş bulunmaktadır. HIV ile yaşayan kişiler, düzenli hekim kontrollerine giderek ve tedavi alarak diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi kaliteli bir yaşam sürdürebilmektedirler. Ülkemizde HIV/AIDS’ in tedavisi sağlık güvencesi kapsamında yapılmaktadır.

Dünyadaki HIV önleme çalışmaları ise halk sağlığını koruma kapsamında toplumu HIV’e ilişkin bilgilendirme ve bireyleri gönüllü test merkezlerinde danışmanlık alarak test yaptırmaya teşvik etme çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak ülkemizde halen HIV’i önleme çalışmaları korkuyu ve endişeyi körükleyerek yapılmaktadır. Ancak, bu yaklaşımın son yaşanan olayda görüldüğü gibi geri döndürülemez sonuçlara yol açacağı açıktır. Ülkemizde halen HIV testi öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri maalesef gerektiği şekilde uygulanmamakta ve HIV tanısı alan kişiler tanı açıklanırken bilgilendirilmemekte ve kısa sürede öleceklerini düşünmektedirler. Bunun sonucu olarak da HIV pozitif kişiler ve hatta yalancı “pozitif” tanısı alan negatif kişiler “yalnız” ve “sosyal destekten” mahrum bırakılarak psikolojik travmaya maruz kalmaktadırlar. Bu travmanın etkisiyle A.O.B. gibi intihar etme yolunu dahi seçebilmektedirler.

HIV tanısı Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Bilgi vermenin Usulüne ilişkin 18. ve 19. Maddelerinde yer aldığı şekilde HIV ile ilgili gelişmeler, tedavi olanakları açıklanarak, yetkin bir kişi tarafından ve danışmanlıkla yüz yüze verilmelidir. Yine yönetmeliğin 15. Maddesi “hasta sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.” demektedir.

Pozitif Yaşam Derneği olarak öncelikle medyayı ve Sağlık Bakanlığı’nı toplumu bu hastalık konusunda doğru bir şekilde bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz. Pyd olarak biz bu konuda işbirliğine hazırız. Yine Sağlık Bakanlığının, tanı açıklayan ve tedavi veren tüm personelini ivedilikle bilgilendirmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Pozitif Yaşam Derneği