Skip to content Skip to footer

Geçtiğimiz sene inisiyatif olarak kurulan REF-IST yani İstanbul Göçmen-Mülteci Dernekleri Ağı bu sene de toplantılarını sürdürüyor. Özellikle sağlık alanında yaşanan sorunları dile getirebildiğimiz ağ, konunun ciddiyeti üzerine bir Sağlık alt grubu oluşturdu. Moderasyonunu Pozitif Yaşam Derneği ve Caritas olarak yapacağımız gruba aslında tüm gruplar dahiller.  Bu alt grup sağlık hizmetleri açısından önemli olan kamu ve özel kurumları ziyaret edip, sorunlara çözüm aramaya çalışacak.

Ayrıca hizmet verenler ve alanlar arasında bir iletişim imkanı kurmaya çalışacaklar. İlk toplantısını derneğimizde gerçekleştiren alt grup belirledikleri adresleri aramaya başladılar bile. Göçmen ve mültecilik konularının yasal mevzuatta yeri nedir konulu bir yasal tarama süreci de başlatıldı. Derneğimiz bu konuda bir proje yazarak çalışmayı disipline etmeyi ve kaynak bulmayı görev edinmiş durumda.

Göçmen Dayanışma Ağı ise, konuyu kamuoyunun bilgisine sunmak için bir kampana başlatma kararı aldı. Bu amaçla bir alt grup kuran GDA, grubun başına yine deneyimli olan Pozitif Yaşam Derneği, İKGV ve Helsinki Yurttaşlar Derneği kökenli katılımcılar getirildi. Başka sendikalar, Tabip odaları olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu ve medyayla iletişime geçen grup Eylül ayı gibi bir büyük katılımlı kongre yapmayı planlıyor. BU kongre ile resmen başlayacak kampanya ile kamuoyu Göçmen ve Mültecilerin yaşadıkları sorunlar konusunda düzenli olarak bilgilendirilecek. Yine yapılan etkinliklerle sorunlar, çözümler tartışılacak.