Skip to content Skip to footer

 Yağmurlu havada yaktığımız mumların sönmeyebileceğini DE öğrendim. Kimisi “Biz burada niye duruyoruz? Nasıl olsa yarın yine birimiz öldürülecek”, kimisi “10 yıl önce iki kişi anca gelirdi böyle bir anmaya, bu ne büyük katılım, sonunda bir arada bir güç oluşturmaya başlıyoruz”, kimisi içlerinden bazıları için “bu grup eylemlere hiç gelmezdi” sözleri kulağıma çalınıyordu. 10 Mart’ta evinde öldürülen Ebru’nun Cihangir Başkurt sokaktaki kapısının önündeki anma töreninde bu söylenenlere kulak verirken, bir yandan da elimdeki mum sönmesin diye direniyordum. Elimdeki mum söndükçe, yanımdakilerin mumuna yanaşıp, kiminin mumundan bir, kiminin mumundan iki, kimi zaman üç kere ateş alıp yer değiştiriyor, mumu yanar halde tutmak için dağıtılan helvanın boş plastik tabağını yağmur ve rüzgara karşı  siper ediyordum.

Bu esnada, elinde yanmamış mumuyla bir kadın beliriverdi ve benden ateş istedi, mumunu yaktık, ben yine plastik tabağım ile mumumu korumak üzere kendime döndüm, kısa bir süre sonra, az evvel yaktığım mumun sönmüş olduğunu gördüm. Mumumu yaklaştırdım ve tekrar yaktım. Bu kez onun mumunu yanık tutabilmek amacıyla tabakla onu korumaya başladım.  Arada göz ucuyla kendi mumuma bakıyor, yandığını görünce tekrar onun mumuna dönüyordum. Diğer mumu sönmesini engellemeye çalışırken yağmur mumumun üzerine yağıyor, ancak ne yağmur ne de rüzgar mumumu söndürmüyordu. Bir süre sonra bu durum iyice belirginleşti. Diğer mum korumaya rağmen arada sönse de benimki artık hiç sönmeden yanıyordu. Bunun üzerine nasıl oluyor da bir mum sürekli yanıyor, diğer mum sürekli sönüyor diye düşünürken (tabii bir süre sonra bu yandaki arkadaşla ortak konumuz/merakımız olmuştu), mumları incelemeye başladık, sonunda aradaki farkı anladım. Onun mumu henüz yeni yakıldığı için mum içinde bir oyuk oluşmamış, fitil yeterince uzamamıştı, aksine onun mumunun fitili kısa, mumun üstü çıkıntılıydı.  Oysaki benim mumum uzun fitili ile büyük alevlerle yanmayı sürdürüyordu artık. Bu durumu onunla da paylaştım. Ve şöyle dedim “Vazgeçmezsen bir süre sonra sönmüyor”. Sonra etrafımıza baktık, hemen hemen bütün mumlar yanıyordu artık. Birbirimize dönerek “tıpkı bu ve diğer mücadeleler gibi…” dedik. Sonra mumları Ebru’nun kapısının önüne bırakıp ayrıldık. Mumların hepsi yanıyordu…

Arzu KaykıPozitif Yaşam Derneği