Skip to content Skip to footer

10.03.2009 Salı günü Perihan Velioğlu Salonunda İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale H.Y.O. öğretim eleman ve öğrencilerine HIV/AIDS’le Yaşamanın Tıbbi ve Sosyal Boyutu anlatıldığı sunum yedi dakikalık ses kaydı ile başladı. HIV+ kişilerin yaşadıkları kaygıları, endişelerini, zorlukları ve hayata dair mücadelelerini anlatmaktaydı. Bundan etkilenmemek ise olanaksızdı.

1 Aralık 2009’da yapılan Dünya AIDS günü kapsamında Pozitif Yaşam Derneği’nin etkinliğinde çekilen bir fotoğraf üzerinden sunum devam etti. Bu fotoğrafta HIV + tanısı alan bir bireyin annesinin dilek ağacına kâğıda yazdığı dileklerini astığını gördük. HIV + tanısı alan bireyin yaşadıklarını, ailesinin yaşadıkları anlatıldı. Bütün salonun o kişinin ya da annesinin yerine bir an geçtiğine inanıyorum.

HIV/AIDS’in sağlık boyutunda ele alınan ise tanımları, bulaşma yolları, korunma yolları, tanıların konması için yapılan testler, tedavilerdir.

Katılımcıların soruları ile oturum devam etti. Teşekkürler ile oturum kapatıldı.

Zeynep Koç