Skip to content Skip to footer

Pozitif Yaşam Derneği

Türkiye’de HIV Pozitiflerin Yaşadıkları Hak İhlâlleri Raporu’nu

Açıklıyor…

Pozitif Yaşam Derneği, “HIV pozitiflerin uğradıkları hak ihlallelleri”ni araştırdı. Temmuz 2007-Temmuz 2008 arasında verilen Hukuk Danışmanlıkları temel alınarak hazırlanan ve Açık Toplum Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. HIV ile yaşayanların en fazla ihlâle uğradıkları alan sağlık kuruluşları… HIV pozitif kişilere gerekli tıbbî özen gösterilmiyor, yanlış ve eksik bilgilendirme yapılıyor…

Raporda HIV pozitiflerin hak ihlaleline uğradıkları diğer alanlar şöyle anlatılıyor:

– Sağlık Kuruluşlarını, sosyal çevre ve aile içinde dışlanan, reddedilen, kötü muamele gören ve hak ihlâllerine uğrayan HIV ile yaşayan kişiler izlemektedir.

– HIV/AIDS ile yaşayanlar, tanı konulmasından itibaren çalıştıkları iş yerlerinde yüksek tehdit ve taciz altında kalıyor. Çalışma hakları açısından hiçbir yasal engel bulunmayan HIV pozitiflerin, tanılarının öğrenilmesi durumunda işe alınmadıkları ya da işten çıkarıldıkları görülüyor. 657’ye tabi devlet memurları, reçetelerinin doğrudan bağlı bulundukları saymanlığa gelmesi sebebiyle kurum içinde deşifre olma korkusu yaşıyor ve bu sebeple sağlık sisteminden yararlanıp tedavi olamıyor.

– Yasalar önünde evlenmesine engel bulunmayan HIV pozitifler belediye yetkililerinin keyfi uygulamalarına maruz kalmakta, aile ve sosyal çevreye deşifre edilmekte ve evlendirilmemektedirler.

– Medya, HIV pozitif kişilerle ilgli haber yaparken bilgilerin gizliliğine özen göstermiyor, mahremiyet haklarını korunmuyor ve kişiyi deşifre ediyor. Haber içinde hastalıkla ilgili yanlış mesajlar veriliyor.

Alanlarına Ve Sıklık Sayılarına Göre Hak İhlâlleri:

Bu rapor döneminde, Pozitif Yaşam Derneği’nin haklar konusunda verdiği danışmanlık hizmetleri ve bilgilendirme çalışmaları neticesinde geçmiş yıllara kıyasla HIV pozitif kişilerin yaşadıkları ihlâllerde hukuksal mücadele yoluna gitmelerinde artış gözlemlenmiştir.