Skip to content Skip to footer

24-25 Eylül 2008 tarihlerinde The Marmara Oteli-İstanbul’da Türk enfeksiyon doktorlarının ve tedavi aktivistlerinin katılımıyla HIV tedavisinde temel yaklaşımların ve tedavideki son gelişmelerin vakalar üzerinden tartışıldığı bilimsel toplantı gerçekleştirildi.

Amacı Türkiye’de HIV ile yaşayan kişiler için en iyi bakımı sağlamak amacıyla HIV tanı ve tedavisi ile ilgili önemli bilgileri ve vaka örneklerini Türk doktor ve tedavi aktivistleri ile paylaşmak olan toplantının formatı, sunumlar/konuşmalar, vaka örnek sunumları ve tartışmalar şeklinde yapıldı.

Toplantıya ilaveten tedavi aktivistleri için HIV ile yaşayanlara özel damgalama, test, tedavi temel bilgileri, hastaların güçlendirilmesi, tanı ve bakımı içeren ayrı bir eğitim seti düzenlendi.

Eğitmenler hakkında:  HIVTRI eğitmenleri kaliteli hasta tedavi ve bakımı, araştırması ve akran eğitimi konularında tecrübeli ve aktif çalışan uzmanlardır. Uzman doktorlar Dr. Sanjay Bhagani, Mervyn Tyrer, Laura Waters, Mike Youle ve Simon Collins (HIV pozitif tedavi aktivisti)  uzun yıllardır HIV ile ilgili çalışmakta ve dünyanın pek çok ülkesinde tecrübe ve bilgilerini paylaşmaktadırlar.

HIVTRI Hakkında: Güney doğu Avrupa’da    HIVTRI, Dr. Aygen Tümer ve Dr. Serhat Ünal’ın desteği ile, EACS’nin (European AIDS Clinical Society-Avrupa AIDS Klinisyenler Birliği) tedavi kılavuzunu türkçeye ve diğer 9 Doğu Avrupa diline çevrilmesini sağlamıştır.

Eylül ayında gerçekleşmesine katkı sağladığımız bu bilimsel toplantı, HIVTRI’nin güneydoğu Avrupa’da sürdürdüğü kaynak paylaşımı ve  eğitim çalışmalarının bir parçasıdır. HIVTRI aynı zamanda Mayıs 2007’de gerçekleşen “HIV in South East Europe I- Güney Doğu Avrupa’da HIV I” toplantısını düzenlemis ve önümüzde ki  Ekim ayında “Optimizing HIV Monitoring  Technologies- HIV Izleme Teknolojilerinin  iyileştirilmesi” başlığında Makedonya’da yine bir bölgesel toplantı düzenlemektedir.  “HIV in South East Europe II- Güney Doğu Asya’da HIV II”  toplantısı da Mayıs 2009’de İstanbul’da düzenlenecektir. Ve yine, 2009 ve 2010 için tanı ve tedavi başlıklarında toplantılar ve eğitimlerin hazırlıkları sürmektedir.

HIVTRI Varlık Amacı:  Bu eğitim HIVTRI’nin Güneydoğu Avrupa projesinin bir parçasıdır. 2006’da Ingiltere’de Dr. Mike Youle ve Ben Collins tarafından kar amacı gütmeyen şirket statüsünde kurulan HIVTRI, HIV eğitim ve araştırmalarını amaçlamakta; sağlık alanında çalışan kurum ve kuruluşlar, hasta toplulukları, uluslararası organizasyonlar ve ilaç firmalarıyla HIV’e verilecek yanıt ve ilişkili konularda çalışmalar yürütmektedir.

HIVTRI projeler oluşturmakta ve bunlara mikro-finans sağlamaktadır. Bu amaçla yerel kaynakları harekete geçirmekte ve HIV ile yaşayanların tedavisi ve ilgili konularda uluslararası yeni yaklaşımlar için kolaylaştırıcı bir rol  üstlenmektedir.