Skip to content Skip to footer

Pozitif Yaşam Derneği, İstanbul’da yaşayan veya İstanbul’a gelebilen HIV Pozitiflere Merkezimiz aracılığıyla hizmet verirken bir yandan da Türkiye’nin çeşitli illerindeki diğer kişilere telefon ve e-posta aracılığıyla hizmet vermeye çalışmaktadır.

Telefonla verdiğimiz danışmanlıklarda, Anadolu’da HIV ile yaşayanların gerek damgalanma-ayrımcılık gerekse tedavi-ilaca erişim konularında İstanbul’daki HIV ile yaşayanlara oranla daha şanssız oldukları ve içinde bulunduklar durum ile ilgili doğru bilgilere ulaşamadıklarına tanık olunmaktadır.

Bu durum karşısında gönlümüzden geçen Türkiye’nin dört bir yanına Pozitif Yaşam Destek Merkezleri kurmak olsa da bunu gerçekleştirmek finansal ve insan kaynağı açısından şimdilik çok gerçekçi görünmemektedir.  Anadolu Projesi yukarıda bahsedilen ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla geliştirilmiş bir projedir.

Anadolu’daki HIV Pozitiflere ulaşmak, onları bilgilendirmek ve onların sorunlarına çözüm bulabilmek için Sağlık Bakanlığı verileri dikkate alınmış ve HIV Pozitiflerin yoğun olarak yaşadıkları 10 il belirlenmiştir.Toplam ulaşılması hedeflenen HIV Pozitif sayısı 150’dir. Projenin hedeflediği sayı her ne kadar az gibi gözükse de edindiğimiz deneyimler bize göstermiştir ki özellikle küçük şehirlerde yaşayan HIV Pozitiflere ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Kişiler deşifre olmamak için HIV statülerini en güvendiği kişilerle dahi paylaşmak istememektedirler. Bu noktada bizleri onlarla buluşturabilecek kilit noktadaki kişiler onların doktorları olmaktadır. Enfeksiyon doktorlarının takip ettikleri HIV Pozitif kişileri bizlere yönlendirmeleri bu anlamda bizler için çok önemlidir.

Belirlenen bu illerdeki hastaneler, İl Sağlık Müdürlükleri, yerel yönetimler, yerel medya ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edilip proje anlatılacak, PYD broşürleri bırakılacaktır. Ayrıca proje kapsamında ulaşılan HIV Pozitif kişiler için eğitimler ve bilgilendirici seminerler düzenlenecektir. Bu proje, İstanbul’daki HIV Pozitif kişiler ile Anadolu’daki HIV Pozitiflerin yaşam kaliteleri, tedaviye ve ilaca erişim, ayrımcılık ve damgalanma gibi pek çok konuda mukayese yapılmasına fırsat verecektir.

Projenin bütçesi 75.000 $’dır ve UNAIDS tarafından karşılanmaktadır. Proje Ekim ayı itibariyle başlamış olup 2009 Ekim ayında sonlanacaktır.

Anadolu Projesi Tekin Tutar tarafından koordine edilmektedir.