Skip to content Skip to footer

3. Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve 4. Ulusal HIV/AIDS Sempozyumları, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Derneği ve Ankara AIDS Savaşım Derneği’nin işbirliği ve uluslar arası katılım ile 23-26 Kasım 2008 tarihlerinde Kuşadası Pine Bay Oteli’nde düzenlenecektir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS, günümüzde, sağlık sektöründe çalışanların başlıca ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. Gerek tıbbi, gerekse toplum üzerindeki sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileri nedeniyle bu hastalıklar, birden çok disiplinin işbirliğini ve farklı yönleriyle tartışmayı gerektirmektedir. Bu çeşitlilik itibariyle, düzenlenecek olan sempozyumların, enfeksiyon hastalıkları, dermatoloji, mikrobiyoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum gibi tıbbi uzmanlık alanlarında çalışan hekimlerin yanı sıra, birinci basamak hekimlerinin de ilgisini çekeceğini ümit ediyoruz. Bunun yanı sıra, HIV/AIDS alanında çalışan aktivistlerin ve yukarıda sözü edilen sorunları birebir yaşayan hastaların da sempozyumların önemli bir unsuru olacağı kanaatindeyiz.

Sempozyumun ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir. Konular, dalında isim yapmış ve konusunda uzmanlaşmış konuşmacılar tarafından irdelenecektir. Sempozyumda yer alan “Epidemiology, STD/HIV sexual behavior and prevention program” başlıklı panelin konuşmacıları Centers for Disease Control kuruluşunun değerli çalışanları olacaktır.

İki farklı başlık altında düzenlenmiş gibi görünmekle birlikte, gerek tıp bilimi, gerekse sosyal bilim açısından taşıdıkları ortak özellikler nedeniyle bir bütünün ayrılmaz parçaları olan cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS’in birlikte irdeleneceği bu sempozyumun, bundan sonrakiler için yol gösterici ve birleştirici olmasını diliyor, katılımınızı bekliyoruz.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Derneği ve

Ankara AIDS Savaşım Derneği adına

Demir Serter

Sempozyum Başkanı

Konu başlıkları:

Türkiye’nin HIV/AIDS’e yanıtı

HIV/AIDS’te çözüm bekleyen sorunlar

HIV/AIDS ve sivil toplum örgütleri

HIV/AIDS’te direnç sorunu ve yönetimi

Epidemiology, STD/HIV sexual behavior and prevention program

HIV/AIDS’te tanısı sorun oluşturan fırsatçı enfeksiyonlar

Gebelik ve yenidoğanda HIV/AIDS

Birinci basamakta CYBE/HIV/AIDS yönetimi

CYBH ve HIV/AIDS’ten korunmada yeni yaklaşımlar

HIV/HCV/HBV birlikteliği

Olgu sunumları ile sifiliz

HPV enfeksiyonlarının tanısı ve önlenmesi

HIV/AIDS’te çok disiplinli yaklaşım: Eşgüdümün sağlanması

Genital herpes