Skip to content Skip to footer

ScienceInsider blog yöneticisi ve AIDS gazetecisi Jon Cohen’e göre RV 144 HIV aşısının açıklanmamış ikinci analizi istatistikî olarak plasebo üzerinde kayda değer bir yarar sağlamıyor. Tayland’da yürütülen RV 144 aşı denemelerini yürüten bilim adamları aşılanmış grupta HIV enfeksiyon riskinin önemli ölçüde azaldığını duyurmuştu. Sonuçlar genel medya tarafından zafer olarak duyurulurken, bazı aşı uzmanlarınca temkinle karşılandı.

Kuşkulu bilim adamları aşının etkinliğinin dar bir sınırda olduğuna dikkat çekiyor. Aşı HIV bulaşma riskini yüzde 30 azaltırken, 16000 kişilik araştırmada enfekte olan grup çok küçük bir grup. Aşılanmış grupta enfekte olan kişi sayısı 51 hastayken plasebo grubunda 74 kişi, bu da istatistiki olarak önem arz etmeyen bir fark.

Cohen’in bildirdiğine göre ikinci analiz aşılanmış kişilerde aşının faydasını gösterse de, aradaki fark istatistiki olarak bir önem arz etmiyor. Yani, aradaki fark şans eseri ortaya çıkmış olan bir fark olabilir.

İlk yayınlanan rapor, tedaviye niyetli mantığında bir analizi içeriyordu. Yani tüm katılımcıların hepsi aşıların hepsini yaptırmış olmasına ya da aşı olmayı bırakmasına bakılmaksızın hesaplamaya katılmıştı. İkinci analiz ise sadece tüm aşıları zamanında yaptıran katılımcıların hesaba katılması ile oluşturuldu.

Cohen’e göre ikinci analiz istatistiki olarak önem arz eden bir sonuç ortaya koymuyor. Ayrıca, kafa karıştıran bir bulgu da  aşının etkinliğinin düştüğünü gösteriyor.

İkinci analizde, aşıyı zamanında yaptırmamış kişileri dışarıda bırakıyor olmasına rağmen, aşının daha etkin olduğu ortaya çıkıyor.

Son yapılan değerlendirmeler RV 144 deneyinin izlediği yolun HIV aşısını geliştirmede  bir etki yaratacağı konusunda endişeler yaratıyor.