Skip to content Skip to footer

11 Haziran 2009 tarihinde Pozitif Yaşam Destek Merkezimizde konunun tarafları Sivil Toplum Örgütlerinin katılımı ile HIV/AIDS’le Yaşayan Sığınmacı, Mülteci ve Sığınma başvurusunda bulunan kişilerin durumunu konuşmak üzere toplandık.

Merkezimize geçtiğimiz günlerde sığınma başvurusunda bulunup da HIV/AIDS’le yaşayan iki kişinin başvuru yapması, ve bu kişilerin tedaviye başlaması ve tedavilerinin sürdürülmesinde vaka yönetimi açısından yaşadığımız zorluklar sonucu bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirip, konuyu enine boyuna tartışmak istedik. Ayrıca yeni Sosyal Güvenlik Yasasında sığınmacı ve vatansızlara ilişkin maddelerdeki muğlâklıklar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yardım yapılabileceğine ilişkin bilgiler, bu alanda çalışan diğer örgütlerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak ve ortak neler yapabilirizi konuşmayı gerekli kıldı.

Bu sebeplerle, 11 Haziran 2009 tarihinde bu alanda çalışan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Af Örgütü, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Istanbul Interparish Migrant Program (İstanbul Cemaatler-arası Göçmenler Programı), ve Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinden temsilcilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda; sığınmacı başvurusunda bulunmuş kişiler, sığınmacı ve mültecilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin mevcut mevzuat ve uygulamalar, HIV’in tıbbi boyutu, tedavi testlere ilişkin bilgiler, HIV statüsünde olan sığınmacıların tedavisinin başlaması ve sürdürülmesi önündeki engeller ve olası çözüm önerilerini tartıştık.