Skip to content Skip to footer

Avrupa Komisyonu 2009 Türkiye ilerleme raporunun politik bölümünün hazırlanması sürecinde Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının çalıştıkları alanlarla ilgili olarak sorunları, çözüm önerilerini ve geçen yıl içinde kaydedilen ilerlemeleri sundukları toplantıya Pozitif Yaşam Derneği ikinci kez katıldı. 8-10 Haziran tarihlerinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nda yapılan toplantıda Türkiye’deki HIV/AIDS ile ilgili sorunlar ikinci gün gerçekleşen insan hakları başlıklı toplantı gündeminde tartışıldı.  Toplantıya Pozitif Yaşam Derneğini temsilen dernek başkanı Arzu Kaykı katıldı.

Toplantı öncesinde Türkiye’deki HIV/AIDS alanındaki mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde inceleyen bir rapor hazırlandı ve toplantıda sunuldu. Ülkelerin HIV/AIDS’e ilişkin etkili ve işlevsel bir yanıt vermeleri için zaruri olarak kabul edilen üst-yapıya ilişkin olarak gelişmelerle ilgili özellikle programa, bütçeye ve izleme-değerlendirme sistemine duyulan ihtiyaç dile getirildi.  HIV testlerinin yaygınlaşması ve Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezlerinin etkinliğinin arttırılması ihtiyacı, değinilen konulardan bir diğeriydi.

HIV’le yaşayan kişilerin tedaviye erişim, sosyal güvenlik, gizlilik ve mahremiyetin korunması alanlarında karşılaştıkları sorunlar Komisyon üyeleriyle paylaşılırken özellikle HIV/AIDS ile ilgili evrensel erişimin hedeflendiği dünyada ve Avrupa’da HIV ile yaşayan mültecilerin ve HIV Pozitif devlet memurlarının ilaca erişimi konusundaki sıkıntılar dile getirildi.

Reçeteleri kurumlarından geçen devlet memurlarının geri ödemesinin yeni sosyal güvenlik sistemine dahil edilmediği dile getirilirlen, devlet memurlarının ilaçlarını alabilmek için mevcut geri ödeme sisteminin mahremiyetlerini ihlalinin pek çok devlet memuru için ciddi bir risk oluşturduğu dile getirildi. Ve bu konuda Sağlık Bakanlığının HIV+devlet memurları için ivedilikle bir eylem planına geçmesi ihtiyacı vurgulandı.  Yine HIV ile yaşayanların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri olarak; HIV ile yaşayan kişilerden test istenmesi, HIV statüsüne bağlı işten çıkarmalar ve bunlara bağlı mağduriyetlere değinilirken, HIV statüsüne bağlı işten çıkarılan ve işverenine karşı hukuksal mücadeleyi kazanan dernek üyesi arkadaşımızın davasına da vurgu yapıldı. Komisyon tartışmalarında bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerlerindeki ayrımcı uygulamalara karşı Avrupa Komisyonu regulasyonları uyarınca politika geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı.  Avrupa Komisyonunun 2009 Türkiye İlerleme Raporunda, HIV/AIDS tedaviye erişim ve ayrımcılık konularına vurgu yapılması PYD’nin yaptığı savunuculuk çalışmaları için önemli bir başarıya işaret edecektir. Bundan sonra, Avrupa Komisyonunun koyduğu kriterler ve Hükümetten talep edilenlerin yapılacak savunuculuk çalışmalarının çerçevesini belirlemek ve sorunların çözümlerinin takibini yapmakta PYD’ye önemli faydalar sağlayacaktır.