Skip to content Skip to footer

Fransız araştırmacıların, AIDS (online)çevrimiçi yayımında rapor ettiklerine göre, tedaviyi bıraktıktan sonra geri dönen HIV Pozitif insanlar, tedaviyi sürekli alan HIV Pozitif insanlara göre beş kat daha hayati tehlike taşımaktadırlar.

Yazarlara göre, “Tedavinin bırakılmasını önlemek için olan çabaların arttırılması ve tedaviyi bırakmış olan HIV Pozitif insanların tedaviye geri dönmelerini sağlamak önemli gerekliliklerdir” Çünkü etkili Antiretroviral tedavi sayesinde, HIV ile yaşayan insanların tedavileri başarılı bir şekilde devam etmektedir. Fakat tedavinin faydalarına rağmen, bazı HIV Pozitif insanlar tedavilerini bırakabiliyor ve HIV kliniklerine düzenli bir şekilde gitmeyi durdurabiliyorlar.

Fransız araştırmacıların, AIDS (online)çevrimiçi yayımında rapor ettiklerine göre, tedaviyi bıraktıktan sonra geri dönen HIV Pozitif insanlar, tedaviyi sürekli alan HIV Pozitif insanlara göre beş kat daha hayati tehlike taşımaktadırlar.

Yazarlara göre, “Tedavinin bırakılmasını önlemek için olan çabaların arttırılması ve tedaviyi bırakmış olan HIV Pozitif insanların tedaviye geri dönmelerini sağlamak önemli gerekliliklerdir” Çünkü etkili Antiretroviral tedavi sayesinde, HIV ile yaşayan insanların tedavileri başarılı bir şekilde devam etmektedir. Fakat tedavinin faydalarına rağmen, bazı HIV Pozitif insanlar tedavilerini bırakabiliyor ve HIV kliniklerine düzenli bir şekilde gitmeyi durdurabiliyorlar.

Kuzey Fransa’da araştırmacılar, 12 ay süreyle tedavilerine ara verip daha sonra HIV tedavilerine geri dönen HIV ile yaşayan bireylerin karakterlerine ve bu sürecin onlar üzerinde olan etkilerini incelediler. 1997-2006 tarihleri arası Nord Pas-de-Calais bölgesinde 5 merkezde tedavi alan 1007 HIV Pozitif bireyle yapılan araştırmada, 1007 kişi arasından 135 (%13) HIV ile yaşayan birey tedavilerini bıraktılar. Bırakan 135 kişi arasından 74’ü daha sonra tedavilerine devam ettiler.

Tedavilerini bırakan ve tedavilerine devam eden HIV Pozitif’lerin tedavi gelişimlerinde önemli farkların olduğu fark edildi. Tedavilerini bırakan HIV Pozitif’lerin daha genç oldukları, damar içi uyuşturucu kullanımına daha yatkın oldukları, tedaviye başladıkları zaman AIDS tanımlı hastalıklarla daha az karşılaştıkları, klinik kayıtlarına göre daha fazla CD4 hücre sayısına sahip oldukları tespit edildi.

74 HIV Pozitif kişi tedavilerine ortalama 19 ay sonra geri döndüler ve tedaviye döndükleri zaman sahip oldukları ortalama CD4 hücre sayıları, tedaviyi bıraktıkları zamanki CD4 hücre sayılarından daha azdır.

Tedaviye geri dönüşten sonra, 33 (45%)  HIV Pozitif’in CD4 hücre sayısı 200 hücre/ mm3 ‘in altında belirlenmiş ve 20 (27%) HIV Pozitif’in AIDS tanımlı bir hastalıkla yaşadığı tespit edilmiştir. Tedavilerini bırakan HIV Pozitif’lerin %14’ü 6 ay içerisinde ortalama 23 gün hastanede bakım görmüşlerdir. Tedaviye geri dönen HIV Pozitif’lerde risk oranı %8 iken, tedaviye kesintisiz bir şekilde devam eden HIV Pozitif’lerde oran %5’dir.

Araştırmacılar, HIV Pozitif’lere ait kayıt altına alınan ilk CD4 hücre sayılarını ve AIDS tanımlı hastalıklarla ilgili istatistikî bilgileri incelediklerinde, tedaviyi bıraktıktan sonra tekrar başlayan HIV Pozitif’lerin yaşamsal tehlikelerinin, tedaviyi sürdüren HIV Pozitif’lere göre 5 kat fazla olduğunu gözlemişlerdir(5.14, 95% CI, 2.11-12.54).

Araştırmacılara göre ‘Tedaviye çok geç başlayan HIV Pozitif’ler gibi, tedaviyi bırakan HIV Poziitif’lerin bir ya da birden fazla AIDS tanımlı hastalıkla karşılaşmaları ve dolayısıyla hastane bakımına ihtiyaç duymaları ve yaşamsal tehditle karşılaşma oranları yüksektir.’

Bunun dışında, araştırmacılar ‘tedaviyi bırakmanın HIV geçiş riskini arttırdığını ve Antiretroviral tedavi alan HIV Pozitif’lerin tedavilerini bırakma durumlarında Antiretroviral ilaçların HIV’in geçişini önleyen etkisinin azalacağını’ iddia etmişlerdir.

Çeviren: Yağmur Seven

PYD Gönüllüsü/Boğaziçi’li Stajyer 😛