Skip to content Skip to footer

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneğinin düzenlemiş olduğu kongrede Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı oturumunda panelistlerden biriydik. HIV ile yaşayan bireylerin karşılaştıkları hak ihlallerinde sağlık profesyonellerinin etkisini tartıştık.

Sağlık hizmet sunumunda kişisel sağlık verilerinin mahremiyetinin önemi ve mahremiyetin ihlali halinde zincirleme hak ihlallerinin neler olduğunu irdeledik.

Çalışma hakkı ihlalinden, sağlık hizmetlerine eşit erişim hakkı ihlallerine kadar birçok vaka örneği üzerinden sağlık çalışanı ve hukukçularla beyin fırtınası gerçekleştirdik.