Skip to content Skip to footer

Hasta hakları, insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hasta hakları, sağlık politikaları ve sağlıktaki yeni uygulamalardan doğrudan etkilenir. Bu doğrultuda dünyada hasta haklarının korunması ve sağlanması tartışılmaya devam etmektedir.  Ülkemizde de hasta hakları son yıllarda sağlık dünyasının önemli bir başlığı olarak tartışılmıştır. Hasta hakları konusu, Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmeti sunan kamu, özel, kurum ve kuruluşların, sağlık veya hukuk ile ilgili meslek örgütlerinin gündeminde tartışılmış, konu ile ilgili eğitimler, paneller, seminerler gerçekleştirilmiştir.

Hasta haklarının tartışıldığı bu toplantılarda, sivil toplum kuruluşlarının katılımı sınırlı kalmış,  hastaların hasta haklarından beklentilerine yeterince yer verilmemiştir. HAYAD bu kapsamda farklı alanlarda uzmanlaşmış hasta ve sağlık hakkı derneklerinin de desteği ile ilgili kurumların aktif katılımının sağlandığı bir kongreyi düzenleme kararı almıştır.

Hasta haklarının ve özellikle hastaların bu konudaki beklentilerinin tartışılacağı Kongre 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul /Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecektir.

Hasta hakları ile ilgili çalışmaların iş birliği içinde yürütülmesi için ortak görüş ve yaklaşımları gündeme getirmeyi amaçlayan kongre, ülkemizde hasta haklarının uygulanmasına ve bu alandaki akademik çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.

İlgili tüm kişi ve kuruluşların katılımının ülkemizde hasta haklarının gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Yönetim Kurulu

 

KONGRENİN ANA TEMALARI:

  • Cinsel sağlık ve üreme sağlığında haklar
  • HIV’le yaşayanlar/ sağlık hakkı ve hasta hakları
  • Mülteci ve sığınmacılar/ sağlık hakkı ve hasta hakları
  • Kanserle yaşayan bireyler/sağlık hakkı ve hasta hakları
  • Nadir hastalıklar/sağlık hakkı ve hasta hakları
  • Hasta Haklarındaki Gelişmeler
  • Poster Sunumları

 

Düzenleme Kurulu
Onursal Başkan Leyla Ezgi
Kongre Başkanları Doç. Dr. Gürkan Sert
Prof. Dr. F. İlçin Gönenç
Kongre Sekreterleri Duygu Güner
Av. Çağrı Uluslu
Av. Funda Işık Özcan
Av. İlker Burgaç
Av. O. Öncel Akbaş
Av. Rojda Yıldız Kaplan
Av. Biset Ekinci
Av. Volkan Yalçınkaya
Burcu Arkan
Av. Ezgi Öztürk
Canberk Harmancı
Halime Kahveci
Aslı Ortakmaç
Ercan Zorlu

 

POSTER BİLDİRİ DUYURUSU

25-26 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi’nde sunulmak üzere poster bildiri kabul edilecektir.

 

Son gönderim tarihi: 19 Ekim 2017 saat 21.00

Posterler [email protected] adresine gönderilecektir.

 

Saygılarımızla.

 

HAYAD Yönetim Kurulu