Skip to content Skip to footer
Destek merkezimiz hafta içi her gün 09.00 / 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
0850 888 05 39
Danışma Hattı
0216 418 10 61

“Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu”ndaydık…

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI önderliğinde, Anabilim Dalımız Doktora Öğrencilerinin işbirliği ile 27-28 Ekim 2011 tarihlerinde “I.Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu”  İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bu sempozyumda Sokak Çocukları, Kimsesiz Çocuklar, Çalışan Çocuklar ve Kronik Hastalıklı Çocuklar gibi başlıklar altında yer alan çocukları, “Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar” olarak yeni bir bakış açısı ile ele almayı hedefledik.

Bu hedefimiz doğrultusunda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Dr. Gürkan SERT’in aracılığı ile Pozitif Yaşam Derneği ile iletişime geçildi.  Derneği temsilen 27 Ekim 2011 tarihindeki Söyleşi oturumunda, Tekin TUTAR katılımcılara “HIV’le Yaşayan Çocuklar” başlıklı konuşması ile değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşılarak sempozyumumuza büyük katkı vermiştir. Katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen bu paylaşımın, konuya ilişkin duyarlılığı arttırdığını düşünmekteyiz.

Pozitif Yaşam Derneği’ne sempozyumumuza katkıları, çalışmaları ve bu konuyla ilgili toplumun farkındalığını arttıkları için teşekkürlerimizi sunarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI

Araş. Gör. Uzm. Çağrı ÇÖVENER

Araş. Gör.Uzm. Eda AKTAŞ

Araş. Gör. Uzm. Gülay MANAV MERT

Araş. Gör. Uzm. Ayfer EKİM