Skip to content Skip to footer

Amacı; HIV/AIDS’e ilişkin bölgesel verileri toplamak ve analiz etmek, konu ile ilgili araştırmalar yapmak, risk altındaki gruplar başta olmak üzere toplumu bu hastalıklar konusunda bilgilendirmek HIV ile yaşayanlar ve yakınlarına HIV/AIDS konusunda danışmanlık hizmetleri vermek olan HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kuruldu.Ege Üniversitesinde de hizmete başlayan Merkezin müdürü Prof. Dr. Deniz Gökengin, HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde olacaklarını ve HIV ile yaşayanları merkezde görev almaları konusunda desteklediğini ifade etti. Zaten öteden beri Klimik, Pozitif Yaşam Derneği ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği gibi Sivil Toplum Kuruluşlarına hem üyeliğini hem de hizmetlerini sürdüren Deniz Hocamız nitelikli tedaviyi ve kaliteli hizmeti bir merkeze taşımak için gereken tüm bilgi ve birikime sahip olduğundan, bu oluşum derneğimiz tarafından sevinçle karşılandı.

HIV ile yaşayanların birbirine danışmanlık yapmasının çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Deniz Gökengin, “HIV Pozitif bireylerin birbirlerine danışmanlık yapması çok önemlidir. Özellikle Pozitif Yaşam Derneği ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Derneği ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” dedi. Türkiye’de HIV/AIDS izlemi yapan, tanı ve tedavi hizmeti veren merkezlerin sayısı yetersiz olduğunu belirten Gökengin; “Alanda yeterli epidemiyolojik veriye sahip değiliz. Merkezimiz önemli bir misyonu üstlenecek”  şeklinde sözlerine devam etti.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ”HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin 12.08.2009 tarihli sayısında yayımlandı. (http://www.resmi-gazete.org/tarih/20090812-5.htm )

Merkezinin faaliyet alanları yönetmelikte şöyle sıralandı:

 • HIV/AIDS gibi enfeksiyonlara ilişkin, seminer, kurs, konferans ve kongre düzenlemek, gerektiğinde sertifika vermek
 • HIV/AIDS enfeksiyonuna ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek
 • Epidemiyolojik ve klinik araştırmalar yapmak ve konuya ilişkin ulusal mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek
 • Danışmanlık hizmetleri sunmak ve test yaptırabilecekleri merkez hakkında bilgilendirmek
 • HIV ile yaşayanlara ve yakınlarına psikolojik ve beslenme danışmanlık konusunda destek hizmeti sunmak
 • HIV ile yaşayanlara ve yakınlarına konu ile ilgili eğitim vermek
 • Klinik ve epidemiyolojik araştırmalar yapmak ve bunların yayınlanmasını ya da tebliğ edilmesini sağlamak, konu ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek
 • Ulusal ve uluslararası HIV/AIDS Merkezleri ile işbirliğini sağlamak, yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve araştırma projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak, ortak toplantılar düzenlemek
 • Güncel bilgiler ışığında, HIV tanı ve tedavi kılavuzları hazırlamak ve bunları belirli aralıklarla güncellemek
 • Epidemiyolojik verileri toplamak analiz etmek, yorumlamak, klinik ve epidemiyolojik araştırmalarda kullanılacak verileri sunuma hazırlamak
 • Tıp mensuplarına ve toplumun diğer kesimlerine yönelik eğitsel faaliyetler yapmak