Skip to content Skip to footer

Kuvvetli Yeni Antiretroviral İlaçlar  Onaylanmaya Hazır

Tam  da  bugünlerde, yeni  bir  ilaç   daha   onaylandı  ve  diğer  birkaç tanesi  de Genişletilmiş Erişim Programlarına  alındı  (Expanded  Access  Programs) Bu  da  ilaçların,  kullanabilecekleri  bütün  diğer ilaç seçeneklerini  tüketmiş olan  insanlara  tedarik edilmeye  başlandığı  anlamına  geliyor (yani henüzonaylanmadıkları halde) FDA’dan gelecek resmi bir onay, genellikle 6-12 ay kadar süren bu programları takiben verilmektedir.

Maraviroc (CCR5 Antagonist -zıt tesirli madde- / Viral Enrty Inhibitor -virüs girişlerini engelleyici-) Daha Yeni Onaylandı!!

Maraviroc, Pfizer tarafından, CD4 hücrelerine giriş anahtarı olarak kullanılan iki maddeden birini, yani CCR5’i bloke ederek,HIV’in hucrelere girisine engel olabilmesi için tasarlandı. Virüsün hücrelere girişini sağlayan bir diğer madde (co-receptor)ise CXCR4’tur. Şimdiye kadar kimse sınıf olarak CCR5’e karşıt bir ilaç grubunu kullanmadığı için, bunun, HIV ile enfekte olan çoğu bireyin daha önceden hiç direnç geliştiremediği bir ilaç sınıfı olduğu düşünülmektedir. Fakat Maraviroc’un ise yarayabilmesi için, vücudunuzdaki baskın virüs soyunun CCR5 tipi olması gerekmektedir. Bu da yalnızca tropizm (yönelim) tahlili diye bilinen yeni bir kan testi ile saptanabilmektedir. Bu test, doktorunuz reçetenize Maraviroc yazmadan evvel yaptırılmalıdır.İlacın, ihtiyaç duyan hastalardan CCR5 testine pozitif sonuç veren yalnızca %30-50’lik bir kesim tarafından kullanılabileceğine inanılmaktadır. Pek çok ilaç, Maraviroc ile, dozlarının tekrardan düzenlenmesini gerektirecek şekilde etkileşime girmektedir.Reçetesiz olarak satılan (over-the-counter) ya da doğal yollarla üretilmiş olan şifa verici maddeleri de kapsamak kaydıyla,kullandığınız diğer bütün ilaçlardan doktorunuzu ve eczacınızı haberdar ediniz.

Maraviroc için yapılan klinik deneyler esnasında gözlemlenen en temel yan etkiler, öksürme, ateş, soğuk algınlığı, döküntü, eklem ve kas ağrısı, mide ağrısı ve baş dönmesini içermektedir

MK-0158 (Integrease Inhibitor)  (Virüsun içerdiği genetik bilgiyi, enfekte edeceği hücrenin DNA’sına ekleyebilmek için ihtiyaç duyduğu bir enzime karşı geliştirilmiş engelleyici madde) Şu anda Merck firmasının Integrase inhibitörü (MK-0518), üç temel sınıfın (RTI/NNRTI/PI)

hepsinden de ayrı ayrı olmak kaydıyla, en az birer tane ilaca direnç geliştirmiş bulunduğunu belgeleyebilen tüm bireylerin erişimine

sunulmuştur. Integrase inhibitörleri, çoğu

insandaki virüs soyunun henüz hiç maruz

bırakılmadığı, yeni bir antiretroviral ilaç sınıfını oluşturmaktadırlar. MK-0518, hastadaki virüsün hala duyarlılık gösterdiği diğer uygun ilaçlardan

en az iki tanesiyle birlikte (kombine olarak) kullanılmalıdır.

TMC-125 (2. Kuşak NNRTI)

Birinci kuşak NNRTI sınıfındaki ilaçlar, Sustiva, Viramune ve Rescriptor’u içeriyordu. Ancak son  derece etkili ilaçlar olsalar da, 1. kuşak NNRTI’ler, direnç geliştirilmesi konusunda düşük seviyeli bir korumaya sahip ilaçlar olarak biliniyorlardı. Bu sebeple de HIV ile enfekte  olan kişilerden  pek çoğu,  bu sınıftaki ilaçların tamamına karşı direnç  geliştirdi. Tibotec Şirketi, yapılan  araştırmalar sonucunda geliştirilmiş olan TMC-125 isimli etken madde için bir Genişletilmiş Erişim Programı (EAP) oluşturdu. Bu antiretroviral ilaç, ikinci kuşaktan  bir  NNRTI’dir.  Birinci kuşak  NNRTI’lere  karşı  yüksek  seviyede  direnç  kazanılmış olan  durumlarda dahi son derece etkili olduğu görülen TMC-125, ve diğer  ikinci  kuşak  NNRTI’ler, şu an  halen  geliştirilme  aşamasındadırlar. Ayrıca nispeten daha az yan etkiye sebebiyet vermektedirler. Ülkemizde henüz satışı yapılmamaktadır.

İnsanların bu erişim programına katılmaya uygun bulunabilmeleri için, mevcut kombinasyonlarında başarısızlığa uğrayarak, veya tedaviyi yarıda kesmek zorunda kalarak, birinci kuşak NNRTI’lere karşı direnç geliştirmiş olmaları gerekmektedir.