Skip to content Skip to footer

Dünya liderleri New York’ta 8–10 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu AIDS Konulu Üst Düzey Toplantısı’nda bir araya geldi…

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Konusunda Üst Düzey Genel Kurulu dün (8 Haziran 2011) New York’taki BM Genel Merkezi’nde toplandı. 10 Haziran 2011 Cuma akşamına kadar devam edecek olan toplantıda 2001 yılında düzenlenen BM Genel Kurulu HIV/AIDS Özel Oturumunda karar alınan taahhütler değerlendirilecek ve şu andaki durum konusundaki yeni taahhütler ve yaptırımlar konusunda uzlaşı aranacak. Dünya çapında HIV/AIDS konusunda düzenlenen en önemli toplantıda HIV/AIDS konusunda devletler, uluslararası toplum ve sivil toplum bileşenleri HIV/AIDS konusunda yeni bir yol haritası koymaya çalışacak. UNAIDS’in önümüzdeki on yıl boyunca uygulayacağı politika belirlenecek. Genel Kurul oturumlarının yanı sıra önleme, yeni teknolojiler ve yenilikler, kadın ve kız çocukları ve HIV, kalkınma ve HIV ilişkisi gibi paneller programda yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ile ilgili notlar…

Devlet Bakanları yanı sıra hükümet temsilcileri, bilim çevrelerinden temsilciler, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek olan toplantı, küresel anlamda AIDS ile ilgili yürütülen çalışmalarda kaydedilen ilerlemenin değerlendirilensi, alınan derslerin ve kazanılan deneyimlerin paylaşılması ve gelecekte izlenecek yolun çizilmesi açılarından eşsiz bir fırsat sunuyor.

Toplantı, yayılım tarihi açısından değerlendirildiğinde önemli bir dönüm noktasına denk geliyor:  bundan otuz sene önce 1981 senesi Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri bilim insanları bundan böyle AIDS olarak anılacak olan ve bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıklar bütünü ile ilgili ilk vakaları tespit etmişlerdi. On sene önce Gerçekleştirilenim Genel AID Özel Oturumu’nda ki bu oldukça önemli toplantıyı dünya liderleri arasında AIDS’in küresel bir ‘acil durum’ olduğu ve ‘derhal koordineli ve sürdürebilir bir mücadele’ gerektiği yönünde fikir birliği sağlanmıştı.

Bugün, yayılımın ilk tespit edilmesi üzerinden geçen otuz sene sonra AIDS ile mücadelede durum nasıl?

BM Genel Sekreterliği tarafından yakın zamanda yayımlanan bir rapora göre düşük ve orta gelirli Ülkerlerde 2010 sonu itibariyle 6 milyon insan hayatını kurtaran antiretroviral tedavi imkânlarından yararlanabiliyor.  Bu tedaviden yararlanabilenlerin sayısının 2003 senesinde 400.000 olduğunu anımsatmakta yarar var. Geçen on yıllık süreçte HIV ile enfekte olanların sayısında neredeyse yüzde 20’lik bir azalma var. Ve ilk olarak 2009’da HIV pozitif kadınların yüzde 50’den fazlası HIV negatif bebekler dünyaya getirmeyi başardı.

Ancak, aynı rapor tüm bu kazanımların aynı zamanda pamuk ipliğine bağlı olduğu gerçeğine de bize anımsatıyor. HIV yayılımı hala tüm mücadele yöntemlerinden daha hızlı yayılmaya devam ediyor;  diğer bir değişle tedavisi başlanan her biriye karşılıklı iki yeni birey bu hastalığa yakalanıyor.  AIDS ile mücadelede kullanılan kaynaklarda küresel boyutlarda bir sınırlılık söz konusu. Ayrıca, liderlik ve sorumlulukla gibi kritik konularda hala atılması gereken adımlar var.

AIDS ile mücadelede daha fazla ilerleme kaydedebilmek adına, BM Genel Sekreteri küresel oyunculara 2015 için altı hedefi belirtmeleri yönünde bir çağrıda bulundu. Haziran ayında gerçekleştirilecek olan AIDS Konulu Üst Düzey Toplantı katılımcılarca değerlendirilerek desteklenecek altı hedef şunlardır:

  1. HIV’in cinsel yolla bulaşmasında, nüfusun kritik kesimleri, yani gençler, erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, seks işçileri göz önüne alınarak yüzde 50 oranında bir azalma sağlanması ve enjektörlü uyuşturucu kullanımıyla HIV vakalarının ortadan kaldırılması.
  2. 13 milyon kişiye HIV tedavisi sağlanması
  3. Tüberkülozdan hayatını kaybeden HIV ile yaşayan bireylerin sayısının yüzde 50 oranında azaltılması
  4. Anneden Çocuğa HIV bulaşmasının ortadan kaldırılması ve anne ölümlerinin önüne geçişmek suretiyle kadın, çocuk ve aile sağlığının iyileştirilmesi
  5. AIDS nedeniyle güçlükler yaşayan ve öksüz / yetim kalmış çocukların eğitim görmelerinde eşitlik sağlamak
  6. HIV nedeniyle ülkeye giriş, ülkede kalış ve oturma konularında yaptırımlar uygulayan ülkelerin sayısını yarı yarıya azaltmak

Raporda, ‘AIDs ile mücadele artık gerçeklerle yüzleşilmesi gereken bir noktaya gelindiğini’ belirten Genel Sekreter yen, HIV vakalarının, ayrımcılığın ve AIDS kaynaklı can kayıplarının olmadığı bir tasarım olan UNAIDS vizyonunun gerçekleştirilerek AIDS ile mücadele yöntemlerinin yeniden şekillendirilmesi için cesur kararlar alınması gerektiğini ifade etmektedir.