Skip to content Skip to footer

8-9-10 Haziran 2011 tarihlerinde JUSTRI tarafından organize edilen ve Malta’da üçüncüsü gerçekleştirilen ve Pozitif Yaşam Derneği’nden Prof Dr. Deniz Gökengin,  Cenk Soyer ve Can Pekkara ve Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Hemşiresi Çiğdem Eryılmaz’ın katıldığı HIV in SEE and MENA konferansının sonuç raporu yayınlandı…
Bu seneki forum başlıkları;

 

 • Eczaneden hastaya teşhis ve ilaçlar. Lisanslama,  düzenleyici kurallar,  tedarik zinciri ve maliyet.Engeller nelerdir ve bazı yaratıcı çözümler nelerdir?
 • Kadınlar, çocuklar ve HIV.Konularla yüzleşmek ve bunların üstesinden gelmek
 • Pozitif Değişim. Kaliteli bakım engelleri nasıl aşılır – damgalama,  test programları,  hasta yetkilendirme
 • Eğitim, arayüzü ve toplum.Tedavi, okur-yazarlık ve eğitim,  hasta ve sağlık personeli  arasındaki ilişkileri ve toplum ile arayüz sorunlarını keşfetmek,

olarak belirlenen konferans süresince forumlarda yapılan tartışmalarda belirlenen sorunlar ve bu sorunlara getirilen öneriler ve çözümler ile ilgili detayları aşağıdaki sonuç raporunda bulabilirsiniz.

HIV in SEE and MENA III: Valetta,  Malta 2011

Normalleştirme Yoluyla Damgalamayı Engellemek

Üçüncü toplantımız,  7 MENA ülkelerindeki  bireysel doktorları ve diğer uzmanları bir araya getirdi: Cezayir,  Mısır,  Irak,  İsrail,  Lübnan,  Fas,  Tunus ülkelerinin doktor heyetleri,  hemşireler,  avukatlar ve hükümet temsilcileri. Aynı forum formatı tüm forumlarda yer alan 4 grup ve her grup delegeleri ile tekrar kullanılabilir. Aşağıdaki yorumlar tartışmaların özetidir:

FORUM A:Eczaneden hastaya teşhis ve ilaçlar. Lisanslama,  düzenleyici kurallar,  tedarik zinciri ve maliyet.Engeller nelerdir ve bazı yaratıcı çözümler nelerdir?

Moderator: Josip Begovac

Konuşmacılar: Daina Dzirkale,  Dan Turne

1.Tanı ve bakıma evrensel erişim

Belirlenen sorunlar

 1. Bölgedeki çoğu ülke,  evrensel sağlık sigortasına sahip,  ancak sağlık sigortası olmayan HIV pozitif göçmen,  sığınmacı ve mültecilerin HIV bakımına erişiminde sorun var.
 2. Ülkelerdeki farklı yaklaşımlar – Tüm HIV hastalarına ücretsiz bakım,  hamile kadınlar ve çocuklar için ücretsiz bakım veya  herhangi bir bakım yok.
 3. Temel teşhis birçok ülkede mevcut,  ancak viral yük ve CD4 sayımı test erişimi bazen sınırlıdır.

Önerilen çözümler

 1. Tedaviye başlamadan önce HIV dayanıklılık testinin önemi veya en azından yerel direnç yaygınlığı bilgisi istiyoruz.
 2. Maliyeti azaltmak için – tam viral yük bastırma ile antiretroviral tedaviye (CART)  kombine hastalarda CD4 sayımlarının daha sık olarak izlenmesi.
 3. Küresel Fon  sınırlı kaynak ayarıyla  laboratuvarlar kurmak ve CD4 sayısı ve viral yük ölçümleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

2. Yeni ilaçların tanınması, kaydı ve maliyet ile ilgili sorunlar

Belirlenen sorunlar

 1. Bölge genelinde mevcut antiretoviraller ancak ilaçların sayısı sınırlıdır.
 2. DSÖ klavuzuna göre Stavudine nadiren veya hiç kullanılmaması kaliteli tedavi için bir çelişkidir
 3. Co-formüle edilmiş ve yeni ilaçlar mevcuttur.
 4. Yüksek CD4 sayımlarının erken başlatılmasına yönelik yeni kurallar nedeniyle, sepet maliyeti gitgide artıyor.
 5. Bazı ülkelerde kayıt gereksinimleri düşük yaygınlığı ve bu yüzden ticari açıdan küçük bir pazar niteliğiyle ilaç için karmaşık ve zaman alıcı.
 6. Bazı ülkelerde yerel ilaç şirketi temsili eksikliği,  kayıt sürecini uzatır.
 7. Ilaca erişimi artırmak için bölgede küçük bir klinik araştırma yapıldı.

Önerilen çözümler

 1. Bazı ülkeler  CART finansı için jenerik ilaçlar veya küresel fonu kullanıyorlar.
 2. Yeni antiretoviraller maliyeti nedeniyle,  birinci basamak tedavi olarak kullanılabilir değil-onlar kılavuzlarda önerilmesine rağmen,  iyi tolere edilmiştir. Nevirapin’in daha sık kullanılması CART maliyetini düşürebilir.
 3. Sivil toplum kuruluşlarının aktif rolü, hasta savunucusu gruplar, profesyonel dernekler doktorlar, hemşireler ve diğerleri için konuları gündeme daha sık getirmeli ve çözümler geliştirmeye yardımcı olmalıdırlar.
 4. Bölgesel araştırma projeleri hayati önem taşımaktadır.

3.Tartışılan diğer konular

 1. Post-ve pozlama öncesi profilaksi
 2. HIV ile enfekte sağlık çalışanları ve zorunlu HIV testi
 3. Stigma,  çeşitli nedenlerden dolayı mevcut: 1)Az sayıda hasta HIV ‘İ birçok ülkede düşük bir kimlik önceliği yapar; 2) Damgalama raporlanamaması sebebiyle düşük bir yaygınlık oranına sahip; 3) korku ve HIV bulaşması hakkında yanlış bilinenler hala var; 4)Damgalama erkek erkeğe ilişki durumu ve uyuşturucun kullanımıyla bağlantılı olarak görülüyor; 5) tedavi ve bakım maliyeti yüksek

Sonuç

Sorunların üstesinden gelmek ve bu nedenle tedaviye erişim  için bölgesel ağ ve işbirliği hayati önem taşır.Bölgesel araştırmalar hayati öneme sahiptir.

Forum B: Kadınlar, çocuklar ve HIV.Konularla yüzleşmek vu bunların üstesinden gelmek.

Konuşmacılar: Gordana Dragovic-Lukic and Luminita Ene

Bu forum çözüm önerileri yerine, sorunları tespt etmek ve daha büyük bir konu keşfetmek için kullanılmıştır. Daha fazla derinlemesine çalışma için gelecekte hem profesyonel,  hem de özel ve bölgesel toplantılar gereklidir.

1.Kadınlar için farklılıklar

 1. Kadınlar HIV enfeksiyonuna erkeklerden 2-4 kat daha duyarlı.
 2. Kadınlar,  ileri evre hastalık (fırsatçı enfeksiyonlar) ile veya gebelik sırasında erkeklere oranla,  daha sonra HIV tanısı olma eğilimindedir.
 3. Erkeklerde görülen belirtilerin yanı sıra,  kadınlar da,  tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonlar,  şiddetli pelvik inflamatuar hastalık ve servikal kanser ve kanser öncesi değişiklikler riskli olabilir.

Geri bildirim

 1. Romanya ve Fas dışında pek çok ülkede kadınların HIV prevelansı düşük.
 2. Kadınların geç tanıtımı bölgede birçok ülkede tespit edildi.

2.Psikolojik ve sosyal problemler

 1. Kadınlar prezervatif kullanımı hakkında eşleri ile konuşmakta zorluk çekiyorlar.
 2. Kadınlar,  ilişkilerinde daha az güce sahipler ve  erkek partnerlerine güveniyorlar.
 3. Kadına yönelik şiddet- tedavi görmek isteyenler  yüksek risk şiddet ve korku yaşıyor.

Geri bildirim

 1. Kadınlarda,  prezervatif kullanımı ve gebelik kontrolü konusunda güç eksikliği var.
 2. Cinsiyet eşitsizliği AB / AB üyesi olmayan bir ülke içindeki ve ülke içinde farklı gruplar / bölgeler arasında değişir. Özellikle AB üyesi olmayan ülkelerde ve kırsal  alanlarda erkeğe mali bağımlılık daha fazla.

3.Kadınların önlerine çıkan bakım engelleri

 1. Sağlık kaynaklarına kadınlar tarafından daha az erişim.
 2. Damgalanma korkusu
 3. Eğitim eksikliği
 4. Ulaşım hizmetlerine daha az erişimi
 5. Bakım rolü-çocuklar ve diğer aile üyeleri için
 6. Yüksek riskli davranış
 7. Dini sorunlar

Geri bildirim

 1. HIV bakım ağına sahip tıp camiası için ihtiyaç var– jinekologlar,  cerrah,  diş hekimi – ID uzman olarak iletişim koordinatörü
 2. Eğitim eksikliğiyle ilgili olarak değişen seviyelerde damgalama-Damgalama HIV’den çok “HIV’li bir kadın” olmakla ilgili.Damgalama sebebiyle tıbbi bakım reddine çok sık rastlanıyor. Bu nedenle yukarıda belirtildiği gibi uzman bir HIV ağ hayati önem taşımaktadır.
 3. Toplum ve aile damgalama eğitim eksikliği ile ilgili. Bir partnerle ya da şiddet yoluyla enfekte kadınlar bazen empati uyandırabilirler ancak ailesi olan bir kadının tanı alması empati uyandırmaz.
 4. Sınırlı okuma-yazma ve bakım rolü,  düşük sosyal statünün yanı sıra HIV ve CYBE ile ilgili eğitim / bilinçlendirme programlarına erişimi  azaltır.
 5. Seks işçiliği rakamlarla hesaplanılabilir bir olgu değildir,  bu nedenle ülke genelinde yasal değildir.3 grup seks işçiliği tespit edilmiştir; eski Sovyetler Birliği ve Afrika’dan kaçırılan seks işçileri en zor kontrol edilebilen gruptur.Bazı  gruplar daha geleneksel olup güvenli seks ve sağlık testleri konusunda girişimlerde bulunmuştur.Türkiye’de ilk seks işçiliği yasal genelevlerde sağlık kontrolü yapılan kadınlar tarafından gerçekleştirildiği gibi yasal olmayıp  genelev görevi barlarda sanatçı olarak çalıştırılan kadınlar tarafından da gerçekleştirilir.Bu mekanlarda geçici seks işçileri ve eskort hizmetleri karı arttırmak için kullanılır.Prezervatifsiz ilişki için daha fazla para teklifine yönelik olarak seks işçilerinin prezervatif kullanması zorunlu hale getirildi.Bölge içindeanonim test ve danışmanlık sağlamak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıkrisk grupları ile çalışan sivil toplum örgütleri var- genel olarak devletler seks işçiliği ve EUK konusunda büyük zorluk yaşarken,  Malta,  İsrail,  Mısır,  Fas hükümetleri klinikleri anonim STI testi için desteklemektedir.Göçmen kadınlar para karşılığı seks ve uyuşturucu kullanımı konusunda daha savunmasızdır.Çocuk göçmenlerin de taciz edilmesi ve pedofili konusu mevcuttur.IDU-Kadınlar arasında HIV kohort içinde bulaşımda IDU ana güzergah.
 6. Kilise tarafından HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar için destek eğitimi ve önlenmesi konularına ilişkin.vurgu yapıldı.Müslümanlar arasında kondom kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmalara bazı Arap ülkelerinden örnekler verilebilir.

4.Çocuklar için sorunlar

 1. Anneler için hamilelik sırasında HIV testi
 2. MTCT azalma-doğum sonrası profilaksiye erişim şurup formülasyonlarının mevcudiyeti ve beslenme formülüne erişim ile sınırlıdır.
 3. Stigma sorunları – okula erişim
 4. Daha büyük çocuklar / ergenler için akran etkileri
 5. Otorite figürlerine karşı isyan ve enfeksiyon
 6. Riskli davranışlar – IDU / alkol,  sigara
 7. Olgun cinsel sorunlar-hiç/düşük kondom kullanımı,  cinsel / üreme hakları konusunda eğitim eksikliği,  cinsel istismar riski
 8. Tanı açıklanması Sorunları – HIV ile bağlılık,  yaşam / geleceği ile ilgili sorunlar
 9. İleri yaş gençlerde test yapılmasında ebeveyn rızasının gerekli olması birçok ülkede için bir engel oluşturur.
 10. Çocuk adalet sistemi ve çocuk esirgeme kurumları eksikliği

Geri bildirim

 1. Yunanistan ve Romanya,  sadece  gebelik için HIV testizorunlu. Bazı ülkeler test yaptırmayı öneriyor.Gebelikte HIV testi hakkında tartışma, kadınlar arasında düşük yaygınlık veya düşük heteroseksüel iletim olarak maliyet etkin doğrulanmış değil. Diğer bir yaklaşım ise sadece risk grubu hamile kadınlar için  test sunulmasıama risk grupları düzgün tanımlanmamış. Zorunlu HIV testi tüm hamile kadınlar için  tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar için olan testlerle birlikte ücretsiz olarak yapılması tavsiye edilir.
 2. Bölge içinde çocuklar arasında HIV enfeksiyonu oranı düşük gibi görünüyor.MTCT önlenmesi kavramı anlaşılmış ve çalışıyor gibi görünüyor. Pek çok ülkede kadınların emzirmemesi tavsiye edilir. AB üyesi olmayan ülkelerde ART şurubu formülasyonları temini ile ilgili sorunlar var.
 3. Tanının çocuğa açıklanması konusunda sorunlar ortaya çıkabiliyor.Erken açıklama için yaşına uygun araçlar ve ebeveynler için destek önerilir.
 4. Akran etkileri riskli davranışları artırabilir.
 5. Tıbbi personel de dahil olmak üzere okul ve yetkililere karşı isyan ve bağlılık sorunları ortaya çıkabilir.
 6. Bazı ülkelerde 10 yaş altı uyuşturucu kullanımları bildirildi.
 7. HIV + ve ergenlerde cinsel sorunlarkorunmasız cinsel ilişki,  birden çok ortaklık,  prezervatif kullanılmamasını içeriyor.Çocuk istismarı,  bazı eski Yugoslavya ülkelerinde sorun olarak kaydedildi.
 8. Enfekte olan ergenler için bilgilendirme ve katılım.
 9. Bazı ülkelerde,  18 yaşın altındaki  çocuklar için ebeveyn izni gerekir ve bu test yaptırmak isteksizliğine yol açar.

Sonuç

Kadınlar ve çocuklar için HIV ile ilgili  bireyselleştirilmiş bakım odaklanmış önleme tedbirleri ile özel bir yaklaşım gerekir.Ilişkilerde güç,  mali bağımlılık ve şiddet konusunda kadınlar ve çocuklar özellikle savunmasız ve istismar edilen bir nüfus. Hamile kadınların,  HIV dahil,  cinsel yolla bulaşan hastalıklar için ücretsiz imkanına ve özel bir dikkat ve sürekli desteğe ihtiyaç vardır. HIV enfeksiyonunun önlenmesi sadece MTCT değil,  aynı zamanda çocuk ve ergenlerde yüksek riskli davranışlarla enfekte olabilecek gruplara da odaklı olmak zorundadır.

Forum C: Pozitif değişim. Kaliteli bakım engelleri nasıl aşılır – damgalama,   test programları hasta yetkilendirme

Moderator: Tristan Barber

Konuşmacılar: Mitja Blažič,  Patrick Byrne

Bu foruma stigma spektrumda bakıldı-Bireyselden hükümete-bu konuda ne yapılabilir? HIV testi ve damgalanma ile ilgili konulartatışıldı.

 1. HIV test programları

Belirlenen konular

 1. HIV testi ‘opt-in’ mi ‘opt-out’ mu olmalıdır?
 2. Test programları nerede yapılmalıdır?
 3. Testler neye odaklanmış olmalı?Eşcinsel erkekler,  hamile kadınlar,  IDU,  CSW,  herkes test odaklı mı olmalı?
 4. Programlar ne zaman ve nasıl geliştirilmeli?her STI tanısında,  her yıl,  partner değişikliği iş,  hamilelik?
 5. Kimler test programlarını uygular? Kaza ve acil odaklanmış olmalı,  nedeni ne olursa olsun tüm hastaneye yatışlarda, muayenehaneler / kliniklerde,  özel cinsel sağlık hizmetlerinde,  doğum öncesi hizmetlerde,  saunalarda,  iğne değişim merkezlerinde,  belki de iş merkezlerinde?

Önerilen çözümler

 1. Zorunlu test sonrasında insan hakları ve tedaviye erişimin korunması gerekiyor,  herkesin test yaptırdığındasavunmasız bir grup yok.Daha sonradan hastalar hizmetleri reddedebilir.
 2. Stigmaya maruz kalma riski nedeniyle test programlarının gizliliğe ihtiyacı vardır.Eğer test çevre sağlığı içinse hastaların zaten katılımını test etmeniz gerekir.
 3.       Daha iyi,  MSM,  CSW,  EUK sosyal yardım programları var-‘yüksek risk’ terimi kullanımı,  para,  sosyal yardım hizmetlerinin hedefi olmasını sağlar-Kendini MSM, seks işçisi veya IDU olarak tanımlamayan kişilerin de sağlık hizmetlerine erişimi fonlarla sınırlı.
 4. Tedavinin sağlanması önleme programları artırmak-sınırlamalar ve kısa vadeli mali kısıtlar nelerdir?-Birinci enfeksiyonun bulaşmasını takiben rutin kontroller gerekir.Bu anlaşma ile şu anda görülen düşük prevalansı korumak için HIV’nin öncelikli bir konu olmasına ihtiyacınız var
 5. Bir one-stop işlemi test olun.Tek çözüm olarak sunmak için test yöntemleri ve yerlerini deneyin. Test programları artırmak için hemşireleri güçlendirin. Gönüllü testler ve danışmanlık bazı ülkelerde güvensizlik nedeniyle başarısız oluyor.Bu eylemler ele alınmalıdır.

2.Hasta güçlendirilmesi ve damgalanma

Belirlenen sorunlar

 1. Hasta kimdir?
 2. Olumlu rol modelleri
 3. Eğitim
 4.  Katılım
 5.  Hasta seçimi
 6. Araştırma

Önerilen çözümler

 1. HIV enfekte olmamış risk grupları hatırlamak önemlidir.Gruplar için normlar insan haklarına gore tanımlanmış olması gerekiyor. HIV; IDU,  MSM gibi azınlık grupları etkiler.-‘risk grubu’ damgalayıcı olup olmadığını dikkate almak gerekir. ‘Yüksek riskli’ epidemiyolojik bir terim (örn. kalp ve damar hastalığı için yüksek riskli) ya da aşağılayıcı bir terim olarak görülmektedir.- HIV veya risk grubu öncelik gerekiyorsa tartışmak önemli.’Yüksek riskli davranışların’ ve ‘Yüksek risk grubu’ terminolojisi
 2. Kendi haklarını bilmeyen işsiz, yoksul hastaların güçlendirilmesi için olumlu rol modelleme çok önemli.Hasta temsilcilerinin bilgi ve beceri kazandırmak için profesyonellere yakın olmalarına ihtiyaç var.
 3.       Hükümet aracılığıyla genel nüfusun eğitimi için işyeri düzenlemeleri,  HIV + kişiler için yasal koruma ve destigmatisation programları açılması.Hasta gruplarına haklarını yasal düzlemde nasıl koruyacakları, haklarını bilmeleri ve dava yoluyla güçlendirmeleri eğitimi verilmesi.Meslektaşların Eğitimi-HIV hastalarına bakmayan jinekolog ve cerrahlar ayrımcılığa devam ediyor.-Doktor ve hemşireler için eğitim programlarına ve bunların yanı sıra ahlaki ve etik bir bilimsel yola ihtiyaç var.Hastaya eğitimin ulaştırıldığını varsay.
 4. Yerel, ulusal, uluslararası klinikte olan hastaların katılımı-zayıf hizmet kullanıcılar için daha iyi hizmet elde etmek için.Eğitim programlarına klinik personelinin katılımı(tıbbi /hemşirelik okulları ve özel öğretim) –sorum temek eğitim programalrının HIV eğitimini içermemesi,  odak noktası da,  büyük şehirlerde değil daha küçük yerlerde klinikler olabilir.
 5. HIV ile yaşayan kişilerin kendileri kamu davası açmak istemeyebilirler.Bireysel özgürlüğe saygılı olmak gerekir.İçselleştirilmiş damgalama da dışsallaştırılmış damgalama kadar önemlidir.-HIV hasta hala kendini ikinci sınıf vatandaş gibi hissettiğini söylüyor-bazı hastalar kendi kendilerini damgalıyor.
 6.       stigma karşı işe yarar kanıt bulmaya yönelik araştırma-kontrol,  müdahale yöntemleri. Araştırmada kültürellik önemli – kendi araştırmanı yapmak!

Sonuç

Stigma,  eğitimli gruplar arasında sayılan sağlık uzmanları tarafından bile yapılan bir sorun olarak tespit edilmiştir.Biz damgalamayı azaltmak ve test programlarına katılımı kolaylaştırmak amacıyla daha iyi ve daha entegre eğitim paketleri geliştirmeye açık bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Salgındaki değişim,  bilme ihtiyacı olanları etkiledi-veya onla temas edenleri-HIV ve bu devam stigma üzerinde bir etkiye sahip.

Forum D:Eğitim,  arayüzü ve toplum. Tedavi,  okur-yazarlık ve eğitim,  hasta ve sağlık personeli arasındaki ilişkileri ve toplum ile arayüz sorunlarını keşfetmek.

Moderator: Milena Stevanovic

Konuşmacılar: Cenk Soyer,  Zoë Sheppard

Bu forumun ana odak noktası hastalar,  hemşireler ve genel halk için sağlık eğitimini kapsamakta ve sağlık kuruluşu-hasta ilişkisini geliştirmeyi,  ulaşılabirliği arttırmayı,  danışmanlık ve test programlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

1.Hasta eğitimi

Belirlenen Konular

 1. Hastaların genel bilgi eksikliği ve tedaviye dair düşük bilgi birikimi. Bu bölgede bilgiye ulaşılabilirlik düşüktür ve HIV konusunda genel bilgi eksikliği vardır.
 2. Bazı ülkelerde doktorlar ve hastalar arası iletişim eksikliği
 3. Bakım sağlanması,  eğitim/sağlık teşviki
 4. Medyanın HIV’in akut değil de bir kronik hastalık olduğu konusundaki eksik bilgisi

Önerilen Çözümler

 1. Pozitif Yaşam Derneği Türkiye’de tedavi hakkındaki bilgi düzeyini arttırmak ve hakların bilinmesini sağlamak adına yasal poliklinikler kurmayı amaçlıyor. PYD,  hastaların e-posta yolu ile katılımı ile başladı ve bu model diğer ülkelerde de uygulanabilir.
 2. Tıbbi bakım modeli hastalar tarafından tartışılarak hazırlanmalıydı,  bu yüzden doktor ve hasta işbirliği içerisinde kararlar ortak hazırlandı.
 3. İsrail’de hastalara yönelik eğitim/sağlık teşvik programı var fakat son HIV+ mülteci akımı bu bakım sistemini zorlamaktadır.

Bazı MENA ülkeleri kısıtlı kaynaklarını HIV hakkında eğitimi teşvikten ziyade temel sağlık hizmeti sağlama konusunda kullanmaktadır.

Irak’ta takip sistemi olmamakla beraber yalnızca test merkezi Bağdat’ta bulunmakta ve tek eğitim verilen yer de hastaneler. Diğer delegeler kendi bilgi ve tecrübelerini yardım için sundular.

Sağlık hizmeti verenlerin ve ajansların hastalara düzgün bir eğitim verip finansman sağlamak için belirli bir sistemi olması gerekiyor.

 1. Medyanın HIV’i kronik bir hastalık olarak anlaması ve tanıması,  iletilerin doğru olması ve olumsuz tarihsel kalıpların kullanılmaması gerekiyor.

2. Hemşire ve sağlık personeli eğitimi

Belirlenen konular

 1. İyi bir bakım salgının başlangıcında olduğu kadar önemlidir. Birçok ülkede hemşirelerin HIV tedavisinde üstlenebileceği rol hakkında eksik bilgi vardır.
 2. Bilgi ve yetenekler kaliteli bir HIV bakımı verebilmeyi sağlamalıdır. Eğitim paketleri kaliteli bir eğitim sunarken kişisel gereksinimleri tanımlamalıdır.
 3. Bazı ülkelerdeki medikal profesyonellerin aldığı eğitimler damgalama ve HIV hastalarına karşı ayrımcılık konusunda yeterli değildir.

Önerilen Çözümler

 1. Hemşirelerin medikal hiyerarşideki rolü bazı ülkelerde bölge genelinde problem yaratmaktadır. Bu durumla başa çıkmak mümkündür fakat yavaş bir işlem izlemek gerekir. Doktorların ve hemşirelerin eğitimi,  hemşirelere ilham verebilir. Yardımcı doktorlara düşen görev ise hemşireleri onlara yönelik bir tehditten çok diğer alanlara yardım için zamanda tasarruf yaratan bir öğe olarak görmesi gerekliliğidir.
 2. İngiltere’deki Ulusal HIV Hemşireleri Birliği,  HIV hemşireliği yeterlilikleri kavramını geliştirdi ve kaliteli hemşirelik hizmeti için bilgi ve becerileri,  internet tabanlı öğrenim paketleri de dahil olmak üzere geliştirmeye başladı.Bu program bölgesel ve kültürel olarak kaliteli hemşirelik hizmeti için diğer ülkelere de uyarlanabilir.Bu program hemşirelerin profesyonel ve kişisel gelişimlerini amaçlıyor.İletişim ; www.nhivna.org
 3. Sürekli yeterlilik sonrası eğitim,  tıp,  diş hekimliği ve hemşirelik personeli için gereklidir. Salgının azalması için web tabanlı öğrenim,  e-ağlar ve profesyonel eğitim aynı zamanda HIV hastalarının bakım kalitesini de arttırabilir.

Gönüllü danışmanlık ve test programları

Belirlenen Konular

 1. Programlar için fon
 2. STK’ların katılımıyla finansman ve bakım

Önerilen Çözümler

 1. Global fon(gf) kaynak yaratma su ana kadar pek çok ülkede deneme programlarının kurumunda kullanıldı veya kullanılıyordu. Ama GF un uyması gereken katı ve zor prosedürleri var- taktiksel planlama,  dinleyicilere bağlı gözetleme sistemi gibi- bazı ülkeler sistemi devreye sokmakta zorlanıyor.

Pek çok ülke test ve sağlığın önemi ile programlara kaynak yaratmak için çabalıyor. Tunus gibi diğer ülkeler ise, ülke çapında merkezleri olan test programlarına sahip. En iyi ve çalışan programların transferi için ülkeler arası dialog ve destek gerekli.

 1. GF nin bitmesi ve kaynak yaratımının durması halinde olacak en önemli sorun sivil toplum örgütlerinin büyük gayreti gerekli ve bunlar çalışmalarını devam ettirip kaynak yaratımının devamını sağlamalılar. Fakat bazı ülkelerde sivil toplum örgütleri yok-Tunus ta yasak- veya sivil toplum örgütleri var olsa bile bu alana müdahil olmaları yasak. ör.Fas

Sonuç

HCp hastalık belirtilerinin azaltılması ve mevcut bakım kapasitesinin artması için doktor ve hemşire eğitimi çok önemli. Testlerdeki ve danışmadaki eksiklik iyi eğitimli hemşirelerin düzgün kullanılmasıyla azaltılabilir. Bölgedeki ülkelerin işbirliği ile ilerici bir yol oluşabilir, tabi bu eğitim programlarına erişim eksiklikleri ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımından geçiyor.İşbirliğinin sağlanması için ise alternatif stratejilerin belirlenmesi gerek/Komünikasyon,  internet ve tarayıcı bazlı eğitim ağları ve destek gibi.

SEE ve MENA III ‘deki HIV için eylem önerileri

 1. Güney Doğu Avrupa,  Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ilaçlara erişim ve teşhis konusunda çok benzer sorunlar yaşamaktadırlar. Birlikte çalışmak adına verilen çabalar büyük pazarların ilaç ve teşhis sağlama konusunda etkisini arttırabilir.
 2. İlaç onay sürecindeki farklılıklar, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve AB dışı ülkeler arasındaki planlama ve dağıtımı etkilemektedir, global tedavi programları kesintisiz malzeme ve servis ihtiyacından yararlanmalıdır.
 3. Çok-disiplinli ekipler,  doktorlar,  hemşireler,  eczacılar,  psikologlar,  akran içeren
  eğitimciler,  danışmanlar,  sosyal hizmet uzmanları,  beslenme ve diğerleri – bölge için en iyi eğitimi görmelidir.
 4. Eğitim,  öğretim ve kapasite multidisipliner ekipler için vazgeçilmez olmalı ve sağlık yönetimi ile ilgili kişiler için de hayati önem taşımaktadır.
 5. Yerel araştırma programları bölge genelinin kapasitesini arttırır.

Anna-Leena Lohinva,  Mısır

“Öncelikle Mısır Delegeleri adına bizi bu davete çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Bence,  bu sağlık sektöründe çalışan insanları tanımak ve tecrübeleri paylaşmak adına büyük bir fırsat.Bana şahsi olarak bu buluşma ülkemizde salgınla savaşma adına bir çok fikir veriyor. Kahire’ye dönüş yolunda,  Mısırlı doktorlarımız HIV+ hastaları için nasıl bir klinik kurulması gerektiğini tartıştı. Bence bu durum,  toplantının onlara ne kadar ilham verdiğinin bir göstergesi. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler.”

Gamal Hassoun,  İsrail

“Her şey için teşekkür ederiz. Malta ilginç bir deneyim oldu. Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da ne olup bittiğini hakkında çok şey öğrendim. Arap meslektaşlarım ile iyi bir ilişkim var ve sanırım gelecek toplantılarına katkıda bulunabilirim.”

Bosna’dan bir hasta avukatı

“Öncelikle sonunda yalnız hissetmediğim ve yalnız olmadığımız için size teşekkür ederim .HIV benim ülkemde büyük bir problem. Kimse bu konuda konuşmak istemiyor fakat bizim ihtiyacımız olan bu problemin varlığını kabul etmek. Bu değişmeli! Ben inanıyorum ve umudum var – kendim ve tüm HIV hastaları için … Bu unutulmaz tecrübe için teşekkürler.”

Mohamed Chakroun – Tunus

“Malta toplantısındaki anlayışınız,  çabalarınız ve ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. Organizasyonun yüksek kalitesi için tebrik ederim. Bilimsel program harikaydı!”

Anon

“Diğer hikayeleri duymak,  önceki bağları güçlendirmek ve olası imkanlarda birlikte çalışmak için bağlantılar oluşturmak adına iyi bir şans”

Anon

“Tüm oturumlar katılımcılar sayesinde etkileşimliydi,  ilginç olansa Irak, Fas ve Mısır’daki durumu ve yaşanan tecrübeleri dinlemekti”

Tristan Barber,  İngiltere

“Bütün olarak bugüne kadar mükemmel bir şekilde organize edilmiş ve ilham verici toplantı için size teşekkür ederim. Bu toplantıların bir parçası olmaktan çok memnunum,  aranızda olduğum için teşekkür ederim.”

Patrick Byrne,  UK

“İnsanların yaka kartında ünvanlarının bulunmaması bariyerleri kaldırma ve insanları iletişime sokma adına mükemmel bir fikir. Grup tartışmaları harika ve her grubun dinamikleri çok farkllı”