Skip to content Skip to footer

Dünya çapında, 15 yaş ve üzeri HIV ile yaşayan insanlar arasında, 2018 yılında antiretroviral tedavi kullanımı kadınlarda erkeklere göre daha yüksekti. Çok sayıda çalışma, erkeklerin HIV testi yaptırmaya ve HIV tedavisine başlamaya kadınlara kıyasla daha az yatkın olduklarını göstermiştir.Erkeklerde test ve/veya tedavi reddi,daha şiddetli klinik semptomlar yaşamalarına ve AIDS ile alakalı rahatsızlıklara yakalanmalarındaki riskin artmasına neden olmaktadır . Erkekler arasında HIV hizmetlerinin düşük kullanımı maskülen normlarına, stigma, fırsat ve sağlık tesislerine katılmanın diğer maliyetleri ve uygunsuz tasarlanmış hizmetler(diğer faktörlere ek olarak) ile bağdaştırılmıştır.

Coğrafi ve epidemik durumlara bağlı olarak farklılıklar görülmektedir. Bölgesel tahminler, antiretroviral tedavi kapsamının kadınlar arasında cinsiyet ayrıştırılmış verilerle , bir bölge dışında tüm bölgelerde kadınların erkeklere göre tedavi almaya daha yatkın olduğunu göstermektedir. Bu fark en çok, 2018 yılında HIV ile yaşayan kadınların yaklaşık %61’inin [%32-67] HIV tedavisi gördüğü Batı ve Orta Afrika’da görülürken, aynı bölgede erkeklerin %40’ı [%18-41] HIV tedavisi görüyordu. Asya ve Pasifik, Karayipler, Doğu ve Orta Afrika,Doğu Avrupa ve Orta Asya’da en az %10 oranında kadın ve erkek tedavi kapsamı farklılık göstermektedir- bu eğilimler antenatal hizmetlerin birçok bölgede HIV test ve tedavi hizmetleri için önemli bir giriş noktası olduğu gerçeğini yansıtabilir.

28 NİSAN 2020- UNAIDS

Çeviri: Adara Collu