Skip to content Skip to footer

COVID-19 ciddi bir hastalıktır ve HIV ile yaşayan herkesin önerilen önlemleri dikkatlice uygulaması gerekmektedir. Genel popülasyonda, HIV + yaşlı bireyler ve HIV ile beraber kalp ve akciğer problemleri bulunanlar COVID-19 ile enfekte olma ve daha ağır bir hastalık süreci geçirme açısından yüksek risk grubundadır. HIV ile enfekte tüm bireyler gerekli sağlık kuruluşlarına başvurup tedavilerinde kullanılan ilaçların yeterli stoğun bulunup bulunmadığını teyit ettirmelidir.

HIV ve COVID-19 un beraber insan vücuduna etkilerini bu iki epidemi üzerine çalışan ülke ve komitelerden gelecek bilgiler doğrultusunda daha iyi anlamaya başlayacağız. Daha fazla bilgi elde edilene kadar, HIV ile yaşayan bireyler- özellikle kontrol altında olmayan HIV hastalığı olanlar- gerekli önlemleri almalı ve önerilere dikkat etmelidir. Aynı zamanda bu süreç içerisinde, HIV+ bireylerin birkaç aylık ilaç stoklarının doldurulmasına dikkat edilmelidir.

HIV ile yaşayan bireylere önerilen COVID-19 dan korunma yöntemleri:

  • Eller belli aralıklarla sabun ve suyla veya alkollü el dezenfektanları ile yıkanmalıdır.
  • Hapşıran veya öksüren bir bireyle aranıza en az 1 metre mesafe konulmalıdır.
  • Göz, dudak ve buruna dokunmaktan kaçınılmalıdır.
  • HIV+ birey ve çevresindekilerin ağız hijyenine dikkat ettiğinden emin olunmalıdır- ağız ve burun kol dirseği, mendil veya maske ile kapatılmalı, öksürüldüğü veya hapşırıldığında kullanılan mendilin atılması ve yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
  • Özellikle kendini iyi hissetmeyen bireylerin evde kalması önerilmektedir. Eğer ateş, öksürük, nefes almada zorluk gibi semptomlar mevcutsa gerekli sağlık kuruluşları önceden aranmalı ve onların yönlendirmelerine uyarak gerekli medikal tedavi alınmalıdır.
  • Birkaç aylık antiretroviral tedavi dağıtım uygulamasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği öğrenilmeli- ülkelerin en az 3 aylık ilaç stokları hazırlamaları önerilmektedir- ve tedaviye ulaşılamadığı durumda gerekli kuruluşlara bildirilip, ilaç başvurusunda bulunulmalıdır.

 

https://www.unaids.org/en/covid19

Çeviri: Duygu Su Saraçoğlu